Přihláška

více informací

V náruči Čirého Dechu Lásky

Nový postgraduální výcvik
8. - 11. 2. 2024
Závazně se přihlašuji na celkový postgraduální výcvik v  Náruči Čirého Dechu Lásky.
Výcvik obsahuje 4.části, první část se koná  8 - 11.02.2024

Výcvik je určen pouze pro absolventy výcviku CSB, nebo absolventy výcviku v Zážezích. Je určen pro zájemce, kteří chtějí jít do podstaty CSB práce a prohlubovat se v nových úrovních a integrovat nové dovednosti a zkušenosti ve své praxi. 

Cena každé části výcviku je:  8800kč 

Záloha před výcvikem se hradí  3800kč.  Odečte se pak z posledního 4. tého bloku výcviku. Záloha bude sloužit jako storno poplatek v případě předčasného ukončení výcviku.  Zaplacením zálohy ve výši 3500kč  Vám budeme závazně rezervovat místo. Další platby se mohou hradit převodem nebo na místě.

Za první část se hradí 8 500kč před výcvikem, nebo v hotovosti na výcviku. 

Zálohu za postgraduální výcvik prosím uhraďte  do 30 .11.2023   na účet  162931414/0300  jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo. 

Storno:při předčasném ukončení výcviku, si  ponecháme storno poplatek ve výši zálohy 38 00Kč.  

Podmínky výcviku: Během výcviku nepodporujeme požívání chemických substancí, včetně přírodních psychadelik, alkoholu a nikotinu. Také se doporučuje vynechání kofeinu, cukru a masa. Odlehčená, čistá strava podporuje vnitřní očistný proces a je dobré to vědomě podpořit. 


Úhradou kurzovného účastník bere na vědomí a souhlasí s následujícím:

  • seminář nenehrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou péči. Účastník se zavazuje informovat organizátora o jakýchkoliv závažných fyzických či psychických obtížích či léčbě, kterou podstupuje.
  • účast na semináři je dobrovolná a může být velmi prožitková, účastník nese zodpovědnost za vše, co dělá.
  • účastník může kdykoliv seminář opustit, poplatek zaseminář se v tomto případě nevrací, včetně storno poplatku.
  • právem lektora je ukončit účastníkovi účast, uzná-li to za vhodné, tomto případě bude nevyužité kurzovné účastníkovi vráceno.

Odeslat závaznou přihlášku

Jméno a přijímení:
E-mail:
Telefon:
Adresa:
 
Je nutné vyplnit všechna výše uvedená políčka
 
Souhlasím s výše uvedenými podmínkami
odeslat přihlášku