Přihláška

více informací

Zážehy - postgraduální výcvik čirého Dechu Lásky

vhodné pro všechny absolventy základního výcviku
2. - 5. 11. 2023
Závazně se přihlašuji na celkový postgraduální výcvik čirého Dechu Lásky:  Dotek Mystéria- alchymie zážehů.  Výcvik obsahuje 4.části, první část se koná  2 - 5.11. 2023.

Výcvik je určen pouze pro absolventy výcviku CSB - čirého Dechu Lásky, se zájmem jít do podstaty existence a projít stínovým materiálem. Značka: pouze pro odvážné:)

Cena za první, druhou a čtvrtou část je:  8 800kč  Cena za 3.část (práce ve vodě):  9 800kč

Jako záloha se hradí  4 000kč  - část posledního 4. tého bloku výcviku, který bude sloužit jako storno poplatek v případě předčasného ukončení výcviku.  Zaplacením zálohy ve výši 4000kč  Vám budeme závazně rezervovat místo. Další platby se mohou hradit převodem nebo na místě. Za první část se hradí 8 800kč na místě v hotovosti nebo před výcvikem.

Záloha za postgraduální trénink se hradí nejpozději  do 1.10 . 2023   na účet  162931414/0300  jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo. 

Storno:při předčasném ukončení výcviku, nebo při vynechání jakékoliv části výcviku si  ponecháme storno poplatek ve výši zálohy 40 00Kč.  Při absenci více než jedné části výcviku, již není možné ve výcviku pokračovat z důvodu návaznosti práce. Děkuji za pochopení. 

Podmínky výcviku: Během výcviku nepodporujeme požívání chemických substancí, včetně přírodních psychadelik, alkoholu a nikotinu. Také se doporučuje omezení kofeinu, cukru a masa. Odlehčená, čistá strava podporuje vnitřní očistný proces a je dobré to vědomě podpořit. 


Úhradou kurzovného účastník bere na vědomí a souhlasí s následujícím:

  • seminář nenehrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou péči. Účastník se zavazuje informovat organizátora o jakýchkoliv závažných fyzických či psychických obtížích či léčbě, kterou podstupuje.
  • účast na semináři je dobrovolná a může být velmi prožitková, účastník nese zodpovědnost za vše, co dělá.
  • účastník může kdykoliv seminář opustit, poplatek zaseminář se v tomto případě nevrací, včetně storno poplatku.
  • právem lektora je ukončit účastníkovi účast, uzná-li to za vhodné, tomto případě bude nevyužité kurzovné účastníkovi vráceno.
přihláška

Na tento kurz již není možné se přihlásit.