Láska, intimita a partnerství
Seminář pro páry

přihláška
Seminář pro páry
24. - 26. 5. 2024


Během tohoto semináře se propojíte se svým partnerem v úrovni Bytí/esence. A jako muž a žena naplníte svou intimitu a touhu po blízkosti. Zároveň rozpoznáte strategie a obrany, které vás odvrací od Lásky. A postupným uvědoměním a zpracováním svých ústředních zranění, se rozpustí bariéra mez Vámi a Láskou, mezi Vámi a partnerem. Poznáte, že již nemusíte po partnerovi chtít aby zaplnil "vaši citovou díru", ale budete mít odvahu ji proměnit skrze sílu přítomnosti a odvahou být s kvalitami v těle.  Tímto bude vzrůstat vaše vtělené vědomí a spojení s Láskou, také se prohloubí Vaše schopnost zůstávat ve spojení s partnerem.


Budeme pracovat skrze různá partnerská cvičení, některá vycházejí z kašmírského šivaismu, jiné z ženské tradice Máří Magdaleny.
Čeká nás hluboké sdílení, dotek Ticha a klidu na lehátkách, partnerské meditace, posvátné pomazání, dech blaženosti a také náruč teplé vody ve vyhřátém bazénu na 34 stupňů.  Práce na lehátkách se bude konat v pátek a v neděli, práce v  bazéně v sobotu.

Pro inspiraci, sdílení zkušenosti z párového semináře, milého páru Standy a Miriam, kteří se semináře účastnili již dvakrát. 
Stanislav:  

Seminář “Láska, intimita a partnerství” ve mě zanechalo hluboké stopy. V průběhu semináře jsem odstranil veškeré své vnitřní obrany a ochrany a otevřel jsem své já, své bytí své partnerce a zároveň jsem vnímal, jak se partnerka otevřel mému já a mému bytí. Za vyvrcholení považuji práci v teplé vodě, kde jsem dosáhl stavu úplného rozplynutí. Byl jsem všude a všechno bylo ve mě. Byl jsem vesmír a vesmír byl ve mě.  Vnímal jsem krásné splynutí duší. Vnímám, že po tomto semináři došlo ke zkvalitnění našeho partnerského soužití a k výraznému zlepšení naší partnerské komunikace, a proto jsem tento seminář absolvoval již dvakrát.


Miriam:

S nápadem účastnit se semináře přišel partner a velmi mile mě tím překvapil. Bylo to snad poprvé, kdy on navrhl námět na společně strávený čas mimo domov. Možnost vyzkoušet si cranio, kdy sama budu ošetřovat svého partnera a má zvědavost, co nového se o sobě, o něm i našem vztahu dozvím, zvítězili. Neměla jsem žádná očekávání. Byl to velmi intenzivní a hluboký zážitek. Jeevan, Lukáš a Katka pro nás vytvořili bezpečně a láskyplné prostředí. V něm jsme mohla  svobodně nechat vycházet vše, co ze mě směrem k sobě i partnerovi vystupovalo. Teplá voda v bazénu všechny prožitky ještě zesílila a rozpustila i poslední zbytky mé nezdravé obrany, které bránili otevřenější komunikaci mezi námi. Cítit křehkost a zranitelnost svého partnera doslova v každé buňce svého těla, být s tím vším, splynout s tím a mít zároveň možnost ho kolébat a konejšit ve svém náručí v lásce a jednotě, to byl můj nejsilnější emocionální zážitek. Po tom už je mnohem snazší se plně otevřít, sdílet vše v upřímnosti a pravdě k sobě i k němu. Náš vztah je teď mnohem čistší, jako by se spousta věcí vyjasnila, přestože se ani nevyslovila. Ať prožívám radost, smutek, žal, strach či vztek, vnímám se mnohem otevřenější. Není už proč se schovávat. 


Oba: 

Seminář doporučujeme těm, kdo chtějí vzájemný vztah prohloubit a posílit. Otevře se vám možnost vnímat se vzájemně o dost jinak než v běžném společném životě. Je to nádherná blízkost, láska, úplně jiná mnohem hlubší otevřenost, která vše prostoupí a zůstane ve vás. 


přihláška  ►