Živoucí extáze Šakti-posvátný Eros

přihláška
seminář pro ženy, které jsou otevřené přijmout vedení Šakti zevnitř
15. - 17. 3. 2024


Živoucí extáze Šakti je seminář pro ženy, které jsou otevřené přijmout vedení Šakti zevnitř a  vstoupit do posvátného prostoru božského ženství. 

Tématem pokročilé práce  Šakti je  Posvátný Eros
V tomto semináři budeme používat dech, tanec, aktivní i klidové meditace a ženské iniciace, posvátné pomazaní, jako nástroje které nás dostanou do kontaktu s živoucí energií Erosu.
Čeká nás:
- svobození životní erotické síly, která vede k  otevření se tělesné slasti v každé buňce těla, smyslnosti a lásky
- zpracování a rozpuštění obranných štítů spojených s držením a blokováním erosu
- zpracování erotických zranění, které vytváří systém štítů a obranných vrstev připomínající brnění, která zabraňují životní síle Erosu volně proudit 

Tekutá substance je vědomou Láskou, která září a proudí v nekonečných fraktálních vzorcích, kvantových částic našeho ženského těla. Naše děloha je přirozeným fulcrem erosu a erotogenní zóny ženského těla, jsou klíčové pro uvolnění zadržovaných nábojů. 
Obranné štíty, které drží tekutinou substanci v inerci, nehybnosti potřebují určité množství potence, aby se mohli rozpustit a tekutá substance pak opět obnoví svou zářivost a tekutost. 

Eros sídlí v pánvi jako součást životní síly kundaliny, když se uvolní, volně proudí a stoupá, zažíváme to jako extatickou blaženost v každé buňce těla a sladkost, která se absorbuje do vnitřního prostoru. Cítíme se nekonečně milované a sjednocené. Z tohoto prostoru v posvátných zasvěceních, bylo možné iniciovat posvátným erosem a zažehnout při sdílením s mužem. Posvátná sexualita je vedená Šakti - vnitřní ženskou živoucí energii.

Životní síla Erosu je hluboce propojená se spiritualitou, která se může naplno rozvinout a proudit celým tělem, jako vlny blaženosti a poté se může navrátit do původního stavu prázdnoty- Shoonyata.
V prázdnotě dochází k přirozenému stavu ne-myšlení, je to čiré vědomí SAT-ČIT-ANANDA

V bezpečném kruhu žen, si dovolíme otevřít se a léčit na hluboké úrovni.
Meditace Srdce-Joni nás bude provázet do spočinutí v posvátném prostoru dělohy. Láskyplný dotek druhých žen, zaléčí staré rány a tanec a exprese rozproudí skrytí potenciál a sexuální sílu, která může vykvést do lásky a soucitu k sobě a ke všem Bytostem. Oddáme se posvátnému ženství a síle velké Matky/Bohyně, která vytváří vše, co jest. 

Každá žena obdrží malý dárek z Indie, posvěcený Bohyní Bhairavi.

Seminář bude probíhat v posvěceném prostoru YANTRY- Devi Bhairavi, která nabíjí prostor milostí a milosrdenstvím. V její přítomnosti se probouzí přirozená oddanost Srdce, která tě vylaďuje a kalibruje na vyšší úroveň vědomí, lásky a soucitu. 

přihláška  ►