V náruči Čirého Dechu Lásky
Zrození, vztahy, umírání a mystické odevzdání

přihláška
Nový postgraduální výcvik
8. - 11. 2. 2024


Tento postgraduální výcvik je novou alchymistickou dílnou Čirého Dechu Lásky.
Bude se konat ve 4. částech během jednoho roku a pak může pokračovat dále.
Slouží jako pokračování a prohlubování ve vývoji Doteku Milosti po ukončení výcviku CSB, nebo výcviku v zážezích. 

Termíny výcviku:
1. část: 08 - 11. 02. 2024
2. část: 18 - 21.04. 2024
3. část: 13 - 16.06. 2024
4. část: 19 - 22.09. 2024

Témat výcviku:
 
1. Rodové linie - transformace genetických, rodových a karmických otisků:
- práce s rodovým systém, karmickými uzly, vyčištění rodových břemen...
- naučíte se jak postavit konstelace, které osloví konktrétní rodovou-vztahovou vazbu klienta
- osvojíte si, jak konstelační  práci  integrovat a propojit s ošetřením CSB
- osvobození se od generační paměti a vzorců, které již neprospívají našemu životu

2. Radostné zrození: Práce s těhotnými, miminky a dětmi
- konkrétní nástroje, vhledy a informace, jak pracovat s miminky, s batolaty s dospívajícími 
- konkrétní podpora v těhotenství během porodu a po porodu
- práce bude navazovat na témata zážehů a vtělování
- mnohovrstevnost nervového systému a práce na integraci NS

3. Podpora pro umírající a příprava na velký tranzit
- fyzická podpora, vztahová podpora, spirituální podpora
- ošetřování umírajících či vážně nemocných
- vyžehování systému, rozpouštění elementů a jednotlivých energetických těl
- porozumění pěti vrstvám jemnohmotných těl a jejich funkcím
- porozumění pěti druhů prán a její rozpouštění během procesu umírání
- podpora pro pozůstalé
-rituály pro blaho duše - Kalabhairava Shanti a Kalabhairava karma pro zemřelé 
 
4. Mystická smrt - spirituální zážeh
-  vnitřní imploze Čirého Dechu Lásky
- zážeh: početí, srdce, porodu, spirituální zážeh, posvátná anatomie
- prohloubení spirituálního vývoje, podpora klienta během psycho-spirituální krize
- rozpouštění karmické paměti a otisků z předchozích vtělení.
- otevření se Milosti a důležitost spirituální praxe, rozpouštění strategií ega a obranných štítů
- explozivní meditační stavy, vstupy do Satori a Samadhi (Savikalpa, Nirvikalpa)
- sjednocení s prvotním stavem vědomí se Zdrojem, světelné tělo, Amrita, tělo blaženosti...

Výcvik bude tvořen tak, aby potkal potřeby skupiny a pokryl mnohovrstevná témata. Bude zde dostatečný prostor na zpracování vnitřních procesů a průchod jednotlivými fázemi:
1. Zvědomění
2. Otevření
3. Transmutace
4. Integrace
Plné zkompletování vnitřních procesů nás iniciuje do nových úrovní práce s klienty. 

Stejnou měrou se budeme věnovat  informacím  a  porozumění témat pro práci s klienty. Zvědomění a pochopení procesů je důležitým aspektem k tomu, abychom mohli ovoce naší práce úspěšně  přenést  do naší praxe a velmi konkrétně potkat klienty s tématy, se kterými přicházejí.

Pět úrovní/energetických těl:
1. Annamaya kosha (fyzické tělo), 
2. Mannomaya kosha (mentální tělo)
3. Pranamaya kosha (energetické tělo),
4. Vijananamaya  kosha  (tělo vědomí),
5. Anandamaya kosha (tělo blaženosti).

Budou nás provázet intenzivní meditační praxe, prohloubení se Milosti Čirého Dechu Lásky, zpracování ústředního životního zranění, léčivá síla posvěceného prostoru -Devi A rati, Devi  Abhishekam a další.

přihláška  ►