SAMADHI "sjednocení s Božstvím"

přihláška
1. - 7. 7. 2023


Sjednocení Šakti s Šivou skrze mystickou sílu Nagy-Kundaliny Šakti.

Tento spirituálně-mystický seminář bude probíhat v bezpečném a posvěceném prostoru Devi Yantry, velké matky Šakti. Budete mít možnost se otevřít hlubokým meditačním ponorům, vedoucím až k Samadhi - stavům Jednoty vtěleného Božství. Ponory do Samadhi budete mít možnost integrovat a vtělovat tak, jak bude každý připraven a otevřen. Seminář je vhodný i pro absolventy i účastníky výcviku, podmínkou je pravidelná spirituální praxe a opravdová touha vstoupit do jednoty s Božstvím. 

Tato práce je hlubokým mystickým procesem, obou směrů jak sestupu do nekonečné temné jednoty Božského ženství - cesta Šakti, tak vzestupu do nekonečného božského vědomí Šivi - Boha. Sjednocením Šivi a Šakti uvnitř vzniká posvátná svatba/plná prázdnota/Dynamický klid. Absolutní jednota Bytí, která sjednocuje  a ukotvuje posvátný Puls Spandy do každého atomu těla a přináší rozpuštění ve "svaté" prázdnotě a zakoušení vědomí: Sat-Čit- Ananda (Existence-vědomí- blaženost). 

1. Přípravné a očistné fáze: budou probíhat na Fyzické, mentální, emoční a energetické úrovni,  transformací stínového materiálu a osvobozování potence která je vázaná ústředním životním zraněním
2. Fáze zážehu: energetický proces zažehnutí kundaliny - Nagy, v centrálním kanálu Sushumna,
                    imploze Milosti do nekonečného prostoru duchovního srdce
3. Fáze integrace, asimilace: Velké světelné Záře do nekonečného vnitřního prostoru těla

Základní druhy Samadhi 
1. Savikalpa - přítomnost božských kvalit, možnost aktivity
2. Nirvikalpa - zanoření do prázdnoty, nepřítomnost kvalit, nemožnost aktivity
3. Sahaja- stabilizace nirvikalpa samadhi 

Inspirací a průvodcem nám bude vnitřní Guru v srdci každého z nás a také plně probuzené bytosti jako: Sadhguru, Osho,  Eduard a Míla Tomášovi , Babaji, Patanjali, Buddha, Máří Magdalena, Ježíš a další..
Každý den budeme začínat Guru Poojou, uctěním živoucí síly Mistrů. Budeme především pracovat s přítomností Dhyanalingamu, v jehož přítomnosti je snadné vstoupit do Samadhi. Čeká nás také Bhairavi Sadhana a ohnivé Arati. Meditační praxe Achala arpana, Prathyahara, meditace vnitřního dýchání, Simha kriya, dech blaženosti, Shamboo a další. Každý den se budeme věnovat delším meditačním zásedům a také doteku Ticha a klidu pro integraci meditačních zkušeností. Některé dny budeme trávit v tichu. Je možné, že zajedeme meditovat do prostoru nedaleké jeskyně. Během mystického úplňku Guru pournimi, nás čeká online vysílání se Sadhguru a explozivní meditace.

Během semináře budeme čerpat inspiraci od předních českýcho mystiků Míly a Eduarda Tomášových, skrze nahrávky vedených meditací. Čekájí nás prastaré tibetské meditace:
1. aktivace světelné záře vědomí
2. Aktivace Chitra Nadí v jádru Sushumny 
3. Zážeh spirituálního srdce Hridaya

"Šťastny ať jsou všechny Bytosti - Subham Astu sarva jagatam"
Eduard a Míla Tomášovi

Po celou dobu bude vařeno lehké vegetariánské jídlo, aby byl náš proces podpořen.  Doporučujeme přípravu před seminářem: pravidelné meditační praxe a přijímání doteku Ticha a Klidu. Ideálně 40 dní v kuse před seminářem, minimálně 21 dní v kuse. Některé dny budou probíhat v tichosti a v hlubokém zanoření, bez rušivých vnějších vlivů. 

přihláška  ►