Přihláška

více informací

Profesionální výcvik CranioSacrální Biodynamiky

Ročník leden 2020 - 2022
23. - 26. 1. 2020

Závazně se přihlašuji na celkový, profesionální trénink CranioSacrální biodynamiky - dotek Mystéria, který začíná 23.01. 2020 Trénink obsahuje jedenáct 4.denních bloků a trvá celkem 44 dní. Trénink je určen jak pro profesionály pracující v oboru terapie, masáží a léčení, tak pro zájemce, kteří hledají nový směr a nemají předchozí zkušenosti. Po absolvování tréninku obdržíte  certifikát  (není státem akreditovaný). Certifikát Vás opravňuje pracovat jako vyškolený praktikant Craniosacrální biodynamiky. Také slouží jako možnost pro další vzdělávání a postgraduální semináře u zahraničních učitelů CSB. 

Podmínkou pro získání certifikátu je splnění všech podmínek: absolvování všech částí tréninku, vypracování samostudia, zprávy ze zkušebních ošetření a závěrečný projekt. Součástí výcviku je také přijímání ošetření od profesionálního praktikanta (celkem 10 ošetření) a feedback sezení (celkem 2 sezení) a tři dny supervize v menší skupině. Ošetření, feedbacky a dny supervize nejsou zahrnuty v ceně tréninku. Ceny ošetření a feedbacku se pohybují od 800-4000 Kč (dle terapeuta) za ošetření a objednávají se individuálně. Cena skupinové supervize činí 2000 Kč za jeden den.

Možnost splácení po jednotlivých blocích  10 x 6 800 Kč plus 1x 8 500kč (zahrnuje dva dny práce ve vyhřátém bazénu)

Platba před výcvikem:

Pro rezervaci místa na výcviku se hradí záloha  5000 Kč.  (výcviky se rychle plní, tak prosím uhraďte svou zálohu včas).  

Dále se min 6 týdnů před začátkem výcviku hradí za první (6800kč) a poslední část výcviku (6800kč). To je 13 600kč mínus 5000kč záloha =  celkem 8 600kč

Platby se zasílají převodem na účet číslo  43-5768060257/0100   doklad o zaplacení obdržíte na výcviku.

Storno:  Při zrušení účasti méně než 3 měsíce  před začátkem tréninku si ponecháme administrativní poplatek  5000 Kč.  V případě předčasného ukončení v průběhu tréninku si ponecháme poplatek za poslední část výcviku 1x 6 800Kč.

Podmínky výcviku:

Během výcviku nepodporujeme požívání chemických substancí, včetně přírodních psychadelik, alkoholu a nikotinu. Také se doporučuje vynechání kofeinu, cukru a masa. Odlehčená, čistá strava podporuje vnitřní očistný proces a je dobré to vědomě podpořit. 

Úhradou kurzovného účastník bere na vědomí a souhlasí s následujícím:

  • seminář nenehrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou péči, účastník se zavazuje informovat organizátora o jakýchkoliv závažných fyzických či psychických obtížích či léčbě, kterou podstupuje
  • během výcviku nebudu užívat psychadelické látky (chemické ani přírodní)
  • účast na semináři je dobrovolná a může být velmi prožitková, účastník nese zodpovědnost za vše, co dělá.
  • účastník může kdykoliv seminář opustit, poplatek zaseminář se v tomto případě nevrací, včetně storno poplatku
  • právem lektora je ukončit účastníkovi účast, uzná-li to za vhodné, tomto případě bude nevyužité kurzovné účastníkovi vráceno
přihláška

Na tento kurz již není možné se přihlásit.