SAMADHI "sjednocení s Božstvím"

přihláška
1. - 7. 7. 2023


Sjednocení Šakti s Šivou skrze mystickou sílu Nagy-Kundaliny Šakti.

Tento meditační seminář bude probíhat v bezpečném a posvěceném prostoru Devi Yantry. Budete mít možnost se otevřít hlubokým meditačním ponorům, vedoucím až k Samadhi - stavům Jednoty vtěleného Božství. Ponory do Samadhi budete mít možnost integrovat a vtělovat tak, jak bude každý připraven a otevřen. 

Tato práce je hlubokým mystickým procesem, obou směrů jak sestupu do nekonečné temné jednoty Božského ženství - cesta Šakti, tak vzestupu do nekonečného božského vědomí Šivi - Boha. Sjednocením Šivi a Šakti uvnitř vzniká posvátná svatba/plná prázdnota/Dynamický klid. Absolutní jednota Bytí, která sjednocuje  a ukotvuje posvátný Puls Spandy do každého atomu těla a přináší vědomí Sat-Čit Ananda Existence-vědomí- blaženost.

Přípravné a očistné fáze: budou probíhat na Fyzické, mentální a energetické úrovni
Fáze zážehu: energetický proces zažehnutí kundaliny - Nagy
Fáze integrace, asimilace: Velké světelné Záře do nekonečného prostoru těla

Dva druhy Samadhi 
1. Savikalpa - přítomnost božských kvalit, možnost aktivity
2. Nirvikalpa -nepřítomnost kvalit, prázdnota bez formy, nemožnost aktivity

Inspirací a průvodcem nám bude vnitřní Guru v srdci každého z nás a také plně probuzené bytosti jako: Sadhguru, Buddha, Osho, Eduard a Míla Tomášovi, Máří Magdalena, Ježíš a další..
Každý den budeme začínat Guru Poojou, uctěním živoucí síly Mistrů. Budeme především pracovat s přítomností Dhyanalingamu, v jehož přítomnosti je snadné vstoupit do Samadhi. Čeká nás také Bhairavi Sadhana a ohnivé Arati. Meditační praxe Achala arpana, Prathyahara, meditace vnitřního dýchání, Simha kriya, dech blaženosti, Shamboo a další. Každý den se budeme věnovat delším meditačním zásedům a také doteku Ticha a klidu pro integraci meditačních zkušeností. Některé dny budeme trávit v tichu. Je možné, že zajedeme meditovat do prostoru nedaleké jeskyně. Během mystického úplňku Guru pournimi, nás čeká online vysílání se Sadhguru a explozivní meditace.

Po celou dobu bude vařeno lehké vegetariánské jídlo, aby byl náš proces podpořen.  Doporučujeme přípravu před seminářem: pravidelné meditační praxe a přijímání doteku Ticha a Klidu. Ideálně 40 dní v kuse před seminářem, minimálně 21 dní v kuse. přihláška  ►