Přihláška

více informací

Stillness Touch Union of Body & Love

Prohlubující seminář Doteku Ticha a Klidu pro pokročilé
5. - 8. 5. 2022


Závazně se přihlašuji na seminář pro pokročilé:  Sjednocení těla s Láskou s Charlesem Ridley, který se koná 5 - 8.05.2022.    

Cena semináře: 14 000kč.

Uhrazením zálohy 4000kč vám budeme závazně rezervovat místo.

Pokyny k úhradě zálohy vám zašleme po zaslání přihlášky. 

Storno:   při zrušení účasti do 12.2. 2022 si ponecháme storno poplatek 2000kč. 

Při zrušení účasti po 12.2.2022 si ponecháme zálohu v plné výši 4000kč. 

Pokud by došlo ke zrušení semináře ze strany organizátora záloha se účastníkovi vrací v plné výši.  

Podmínky výcviku:  Během výcviku nepodporujeme požívání chemických substancí, včetně přírodních psychadelik, alkoholu a nikotinu. Také doporučujeme omezit požívání kofeinu, cukru a masa. Odlehčená, čistá strava podporuje vnitřní očistný proces a je dobré to vědomě podpořit. 

Místo konání: Praha, nebo okolí Berounska - upřesníme později

Překlad do češtiny zajištěn

Začátek každý den v 10hod.

Konec každý den v 18hod.

Tento kurz je určen pouze pokročilé praktikanty, kteří prošli celistvým výcvikem v Doteku Čirého Dechu Lásky, zpracovali část svého stínového materiálu a ústředního životního zranění a pravidelně praktikují Dotek Ticha a Klidu.  Seminář bude intenzivní a transformační, je možné že vám lektor, nebo organizátor nejprve doporučí projít Mistrovskou skupinou 1-3.

Úhradou kurzovného účastník bere na vědomí a souhlasí s následujícím:

  • seminář nenehrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou péči. Účastník se zavazuje informovat organizátora o jakýchkoliv závažných fyzických či psychických obtížích či léčbě, kterou podstupuje.
  • účast na semináři je dobrovolná a může být velmi prožitková, účastník nese zodpovědnost za vše, co dělá.
  • účastník může kdykoliv seminář opustit, poplatek zaseminář se v tomto případě nevrací, včetně storno poplatku.
  • právem lektora je ukončit účastníkovi účast, uzná-li to za vhodné, tomto případě bude nevyužité kurzovné účastníkovi vráceno.
přihláška

Na tento kurz již není možné se přihlásit.