Přihláška

více informací

Profesionální výcvik CranioSacrální Biodynamiky

Dotek Mystéria - Čirý Dech Lásky sestupuje
10. - 13. 3. 2022

Závazně se přihlašuji na celkový, profesionální trénink CranioSacrální biodynamiky - dotek Mystéria, který začíná  10 - 13.03 2022 Trénink obsahuje jedenáct 4.denních bloků a trvá celkem 44 dní. Trénink je určen jak pro profesionály pracující v oboru terapie, masáží a léčení, tak pro zájemce, kteří hledají nový směr a nemají předchozí zkušenosti. Po absolvování tréninku obdržíte  certifikát  (není státem akreditovaný). Certifikát Vás opravňuje pracovat jako vyškolený praktikant Craniosacrální biodynamiky. Také slouží jako možnost pro další vzdělávání a postgraduální semináře u zahraničních učitelů CSB. 

Podmínkou pro získání certifikátu je splnění všech podmínek: absolvování všech částí tréninku, vypracování samostudia, zprávy ze zkušebních ošetření a závěrečný projekt. Součástí výcviku je také přijímání ošetření od profesionálního praktikanta (celkem 10 ošetření) a feedback sezení (celkem 2 sezení) a tři dny supervize v menší skupině. Ošetření, feedbacky a dny supervize nejsou zahrnuty v ceně tréninku. Ceny ošetření a feedbacku se pohybují od 800-4000 Kč (dle terapeuta) za ošetření a objednávají se individuálně. Cena skupinové supervize činí 2000 Kč za jeden den.

Možnost splácení po jednotlivých blocích  10 x 7500 Kč plus 1x 9 200kč (zahrnuje dva dny práce ve vyhřátém bazénu)

Platba před výcvikem:

Pro rezervaci místa na výcviku se hradí záloha  5000 Kč.  (výcviky se rychle plní, tak prosím uhraďte svou zálohu včas).  

Dále se min 6 týdnů před začátkem výcviku hradí za první (7500kč) a poslední část výcviku (7500kč). Celkem 15 000kč po odečtení zálohy 5 000kč =10 000kč

Zašleme vám číslo účtu po vyplnění přihlášky.

Storno:  Při zrušení účasti méně než 3 měsíce  před začátkem tréninku si ponecháme administrativní poplatek  5000 Kč.  V případě předčasného ukončení v průběhu tréninku si ponecháme poplatek za poslední část výcviku 1x 7500Kč.

Platbu za výcvik zasílejte na účet číslo:  43-5768060257/0100 KB

do zprávy napište Vaše jméno,děkujeme.

Info k zahraniční platbě:

IBAN: CZ41 0300 0000 0001 6293 1414

BIC ( SWIFT):  CEKOCZPP

ucet : 162931414 / 0300 CZK

Podmínky výcviku:

Během výcviku nepodporujeme požívání chemických substancí, včetně přírodních psychadelik, alkoholu a nikotinu. Také se doporučuje omezení kofeinu, cukru a masa. Odlehčená, čistá strava podporuje vnitřní očistný proces a je dobré to vědomě podpořit. 

Úhradou kurzovného účastník bere na vědomí a souhlasí s následujícím:

  • seminář nenehrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou péči, účastník se zavazuje informovat organizátora o jakýchkoliv závažných fyzických či psychických obtížích či léčbě, kterou podstupuje
  • během výcviku nebudu užívat psychadelické látky (chemické ani přírodní)
  • účast na semináři je dobrovolná a může být velmi prožitková, účastník nese zodpovědnost za vše, co dělá.
  • účastník může kdykoliv seminář opustit, poplatek zaseminář se v tomto případě nevrací, včetně storno poplatku
  • právem lektora je ukončit účastníkovi účast, uzná-li to za vhodné, tomto případě bude nevyužité kurzovné účastníkovi vráceno

Odeslat závaznou přihlášku

Jméno a přijímení:
E-mail:
Telefon:
Adresa:
 
Je nutné vyplnit všechna výše uvedená políčka
 
Souhlasím s výše uvedenými podmínkami
odeslat přihlášku