Přihláška

více informací

Mistrovská skupina 1.

Dotek Ticha a Klidu - sjednocení těla s Láskou
12. - 15. 5. 2022
Závazně se přihlašuji na výcvik v doteku Ticha a Klidu s Charlesem Ridley - Mistrovská skupina 1. sjednocení Těla s Láskou, která se koná 12-15.05.2022. Tento výcvik obsahuje tři části po 4 dnech. S odstupem cca 6 měsíců. Po absolvování všech 3.částí výcviku a splnění podmínek obdržíte certifikát. Výcvik je určen pro začátečníky i pokročilejší, kteří mají zájem prohloubit evoluční/spirituální způsob cranio-sacrální práce.  

Cena 1.části výcviku: 16 000kč

Uhrazením zálohy 6000kč vám budeme závazně rezervovat místo.

Pokyny k úhradě zálohy vám zašleme po zaslání přihlášky. 

Storno:   při zrušení účasti do 12.2. 2022 si ponecháme storno poplatek 3000kč. 

Při zrušení účasti po 12.2.2022 si ponecháme zálohu v plné výši 6000kč. 

Pokud by došlo ke zrušení semináře ze strany organizátora záloha se účastníkovi vrací v plné výši.  

Podmínky výcviku:  Během výcviku nepodporujeme požívání chemických substancí, včetně přírodních psychadelik, alkoholu a nikotinu. Také doporučujeme omezit požívání kofeinu, cukru a masa. Odlehčená, čistá strava podporuje vnitřní očistný proces a je dobré to vědomě podpořit. 

Úhradou kurzovného účastník bere na vědomí a souhlasí s následujícím:

  • seminář nenehrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou péči. Účastník se zavazuje informovat organizátora o jakýchkoliv závažných fyzických či psychických obtížích či léčbě, kterou podstupuje.
  • účast na semináři je dobrovolná a může být velmi prožitková, účastník nese zodpovědnost za vše, co dělá.
  • účastník může kdykoliv seminář opustit, poplatek zaseminář se v tomto případě nevrací, včetně storno poplatku.
  • právem lektora je ukončit účastníkovi účast, uzná-li to za vhodné, tomto případě bude nevyužité kurzovné účastníkovi vráceno.

Místo konání: Praha, nebo okolí Berounska - upřesníme později

Překlad do češtiny zajištěn

Začátek každý den v 10hod.

Konec každý den v 18hod.


Úhradou kurzovného účastník bere na vědomí a souhlasí s následujícím:

  • seminář nenehrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou péči. Účastník se zavazuje informovat organizátora o jakýchkoliv závažných fyzických či psychických obtížích či léčbě, kterou podstupuje.
  • účast na semináři je dobrovolná a může být velmi prožitková, účastník nese zodpovědnost za vše, co dělá.
  • účastník může kdykoliv seminář opustit, poplatek zaseminář se v tomto případě nevrací, včetně storno poplatku.
  • právem lektora je ukončit účastníkovi účast, uzná-li to za vhodné, v tomto případě bude nevyužité kurzovné účastníkovi vráceno.
přihláška

Na tento kurz již není možné se přihlásit.