Přihláška

více informací

Postgraduální výcvik čirého Dechu Lásky: Dotek Mystéria - alchymie zážehů

15. - 18. 4. 2021
Závazně se přihlašuji na celkový postgraduální výcvik čirého Dechu Lásky:  Dotek Mystéria- alchymie zážehů.  Výcvik obsahuje 4.části, první část se koná 15-18.04. 2021.

Výcvik je určen pouze pro absolventy výcviku CSB - čirého Dechu Lásky, se zájmem jít do podstaty existence a projít stínovým materiálem. Značka: pouze pro odvážné:)

Cena za první, druhou a čtvrtou část je:  8200kč  Cena za 3.část (práce ve vodě):  8 800kč

Jako záloha se hradí  5 200kč  - část posledního 4. tého bloku výcviku, který bude sloužit jako storno poplatek v případě předčasného ukončení výcviku.  Zaplacením zálohy ve výši 5200kč  Vám budeme závazně rezervovat místo. Další platby se mohou hradit převodem nebo na místě. Za první část se hradí 8 200kč před výcvikem.

Záloha za postgraduální trénink se hradí  do 10 .03. 2021   na účet  162931414/0300  jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo. 

Storno:při předčasném ukončení výcviku, si  ponecháme storno poplatek ve výši zálohy 5 200Kč.  

Podmínky výcviku: Během výcviku nepodporujeme požívání chemických substancí, včetně přírodních psychadelik, alkoholu a nikotinu. Také se doporučuje vynechání kofeinu, cukru a masa. Odlehčená, čistá strava podporuje vnitřní očistný proces a je dobré to vědomě podpořit. 


Úhradou kurzovného účastník bere na vědomí a souhlasí s následujícím:

  • seminář nenehrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou péči. Účastník se zavazuje informovat organizátora o jakýchkoliv závažných fyzických či psychických obtížích či léčbě, kterou podstupuje.
  • účast na semináři je dobrovolná a může být velmi prožitková, účastník nese zodpovědnost za vše, co dělá.
  • účastník může kdykoliv seminář opustit, poplatek zaseminář se v tomto případě nevrací, včetně storno poplatku.
  • právem lektora je ukončit účastníkovi účast, uzná-li to za vhodné, tomto případě bude nevyužité kurzovné účastníkovi vráceno.
přihláška

Na tento kurz již není možné se přihlásit.