Přihláška

více informací

ŠAKTI - výcvik pro ženy

Zasvěcení do mystéria ženství
2. - 4. 10. 2020

Výcvik obsahuje 9. na sebe navazujících částí.

Místo konání: Všenory, ul. Nad Školou 232, Institut CSB

Cena kurzovného za každou část:  4 700kč

S sebou: přezůvky, deku, polštář, něco na zub, pohodlné a ženské oblečení na převlečení (budeme se potit:)

1. část výcviku pro ženy se koná 2 - 4.10.2020

Začátek: v pátek 2.10. 2020 v  10hod.
Konec: v neděli 4.10.  2020 v  16hod.

2. část výcviku se koná 4 - 6.12.2020

Další termíny uvedeme později. 

V bezpečném kruhu žen, vyvstává důvěra a vzájemná podpora pro každou z nás. V tomto prostoru bude možné otevřeně sdílet ty nejhlubší a nejcitlivější prožitky, proto bude kruh žen uzavřený a důvěrný. Zasláním této přihlášky souhlasíte s důvěrností skupiny, s tím že informace a prožitky ostatních nebudete sdílet dál mimo kruh a také, že se závazně přihlašujete na všech devět částí výcviku. Přináší to zodpovědnost a plnou účast, se kterou vstupujeme do kruhu a celého procesu, který je ucelený a navazuje na sebe. Po zkompletování celého výcviku, se všechny změny usadí a plně integrují do tvého života. 

Pro rezervaci místa na výcviku se hradí celá  částka za jeden blok výcviku 4 700kč, která bude sloužit jako platba poslední 9. část, nebo jako storno poplatek v případě zrušení účasti. 

Platby se zasílají převodem na účet číslo 162931414/0300   doklad o zaplacení obdržíte emailem, nebo na výcviku.

Storno:  Při zrušení účasti méně než 3 týdny  před začátkem tréninku si ponecháme administrativní poplatek 2700 Kč.  V případě předčasného ukončení v průběhu tréninku si ponecháme poplatek za poslední část výcviku 1x 4700kč.

Podmínky semináře:

Během semináře nepodporujeme požívání chemických substancí, včetně přírodních psychadelik, alkoholu a nikotinu. Také se doporučuje vynechání kofeinu, cukru a masa. Odlehčená, čistá strava podporuje vnitřní očistný proces a je dobré to vědomě podpořit. 

Úhradou kurzovného účastník bere na vědomí a souhlasí s následujícím:

  • seminář nenehrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou péči, účastník se zavazuje informovat organizátora o jakýchkoliv závažných fyzických či psychických obtížích či léčbě, kterou podstupuje
  • během výcviku nebudu užívat psychadelické látky (chemické ani přírodní)
  • účast na semináři je dobrovolná a může být velmi prožitková, účastník nese zodpovědnost za vše, co dělá.
  • účastník může kdykoliv seminář opustit, poplatek zaseminář se v tomto případě nevrací, včetně storno poplatku
  • právem lektora je ukončit účastníkovi účast, uzná-li to za vhodné, tomto případě bude nevyužité kurzovné účastníkovi vráceno

Odeslat závaznou přihlášku

Jméno a přijímení:
E-mail:
Telefon:
Adresa:
 
Je nutné vyplnit všechna výše uvedená políčka
 
Souhlasím s výše uvedenými podmínkami
odeslat přihlášku