Přihláška

více informací

Zážehy I a práce z úrovně Bytí

postgraduální seminář
3. - 6. 10. 2019

Závazně se přihlašuji na postgraduální seminář: Zážehy a práce z úrovně Bytí

V termínu:  03  - 06.10. 2019

Místo konání: Všenory, ul. Nad Školou 232, Institut CSB

Cena kurzovného:  6 800,- Kč

S sebou: přezůvky, deku, polštář, prostěradlo, psací potřeby, pohodlné oblečení

Začátek první den: v 10hod
Konec poslední den: v 16hod.

Zálohu ve výši 2800,-Kč je nutné převést na účet 162931414/0300, jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo. Zaplacením zálohy Vám budeme rezervovat místo,  počet míst je omezen, seminář je určen  pouze absolventům výcviku CSB

Uzávěrka přihlášek do  1. 09. 2019.

Úhradou kurzovného účastník bere na vědomí a souhlasí s následujícím:

  • seminář nenehrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou péči, účastník se zavazuje informovat organizátora o jakýchkoliv závažných fyzických či psychických obtížích či léčbě, kterou podstupuje
  • účast na semináři je dobrovolná a může být velmi prožitková, účastník nese zodpovědnost za vše, co dělá.
  • účastník může kdykoliv seminář opustit, poplatek zaseminář se v tomto případě nevrací, včetně storno poplatku
  • právem lektora je ukončit účastníkovi účast, uzná-li to za vhodné, tomto případě bude nevyužité kurzovné účastníkovi vráceno

Odeslat závaznou přihlášku

Jméno a přijímení:
E-mail:
Telefon:
Adresa:
 
Je nutné vyplnit všechna výše uvedená políčka
 
Souhlasím s výše uvedenými podmínkami
odeslat přihlášku