Přihláška

více informací

Dotek Ticha a Klidu pro páry s Charlesem Ridley - nový termín 28 - 31.05. 2020

Charles Ridley
Závazně se přihlašuji na seminář - Dotek Ticha a Klidu pro páry,  který se koná 28-31.05. 2020.

Seminář je určen pro páry i bez  předchozích zkušeností,  kteří jsou ochotni zkoumat hloubku své intimity bez předsudků a otevřít se novému rozměru Lásky v životě i v partnerském vztahu. Partneři se dotýkají erotogenních zón v oblečení, jsou plně respektovány zdravé hranice a intimita každého. 

Cena semináře na osobu: Upřesníme později


Zaplacením kurzovného v plné výši Vám budeme rezervovat místo.

Kurzovné hraďte na účet číslo 43-5768060257/0100  jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo. Do zprávy napište své jméno a seminář pro páry.  

Storno:  

Místo konání: Upřesníme později

Začátek každý den v 10hod

Konec každý den v 18hod.Úhradou kurzovného účastník bere na vědomí a souhlasí s následujícím:

  • seminář nenehrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou péči. Účastník se zavazuje informovat organizátora o jakýchkoliv závažných fyzických či psychických obtížích či léčbě, kterou podstupuje.
  • účast na semináři je dobrovolná a může být velmi prožitková, účastník nese zodpovědnost za vše, co dělá.
  • účastník může kdykoliv seminář opustit, poplatek zaseminář se v tomto případě nevrací, včetně storno poplatku.
  • právem lektora je ukončit účastníkovi účast, uzná-li to za vhodné, tomto případě bude nevyužité kurzovné účastníkovi vráceno.

Odeslat závaznou přihlášku

Jméno a přijímení:
Jméno partnera:
E-mail:
Telefon:
Adresa:
 
Je nutné vyplnit všechna výše uvedená políčka
 
Souhlasím s výše uvedenými podmínkami
odeslat přihlášku