Přihláška

více informací

ŠAKTI - výcvik pro ženy

Zasvěcení do mystéria ženství
10. - 12. 6. 2022

Výcvik obsahuje 9. na sebe navazujících částí.

Místo konání: Stradonice 24, Nižbor u Berouna

Cena kurzovného za každou část:  5200kč

S sebou: přezůvky, deku, polštář, něco na zub, pohodlné a ženské oblečení na převlečení (budeme se potit:)

1. část výcviku pro ženy se koná  10 - 12.06.2022


Začátek: v pátek 10.06.  2021 v  10hod.
Konec: v neděli 12.06.  2021 v  16hod.

Další termíny uvedeme později. 

V bezpečném kruhu žen, vyvstává důvěra a vzájemná podpora pro každou z nás. V tomto prostoru bude možné otevřeně sdílet ty nejhlubší a nejcitlivější prožitky, proto bude kruh žen uzavřený a důvěrný. Zasláním této přihlášky souhlasíte s důvěrností skupiny, s tím že informace a prožitky ostatních nebudete sdílet dál mimo kruh a také, že se závazně přihlašujete na všech devět částí výcviku. Přináší to zodpovědnost a plnou účast, se kterou vstupujeme do kruhu a celého procesu, který je ucelený a navazuje na sebe. Po zkompletování celého výcviku, se všechny změny usadí a plně integrují do tvého života. 

Pro rezervaci místa na výcviku se hradí celá  částka za jeden blok výcviku 52 00kč,  která bude sloužit jako platba poslední 9. část, nebo jako storno poplatek v případě zrušení účasti. 

Platby se zasílají převodem na účet číslo  162931414/0300   doklad o zaplacení obdržíte emailem, nebo na výcviku.

Storno:  Při zrušení účasti méně než 3 týdny  před začátkem tréninku si ponecháme administrativní poplatek  2700 Kč.  V případě předčasného ukončení v průběhu tréninku si ponecháme poplatek za poslední část výcviku 1x 4700kč.

Podmínky semináře:

Během semináře nepodporujeme požívání chemických substancí, včetně přírodních psychadelik, alkoholu a nikotinu. Také se doporučuje vynechání kofeinu, cukru a masa. Odlehčená, čistá strava podporuje vnitřní očistný proces a je dobré to vědomě podpořit. 

Úhradou kurzovného účastník bere na vědomí a souhlasí s následujícím:

  • seminář nenehrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou péči, účastník se zavazuje informovat organizátora o jakýchkoliv závažných fyzických či psychických obtížích či léčbě, kterou podstupuje
  • během výcviku nebudu užívat psychadelické látky (chemické ani přírodní)
  • účast na semináři je dobrovolná a může být velmi prožitková, účastník nese zodpovědnost za vše, co dělá.
  • účastník může kdykoliv seminář opustit, poplatek zaseminář se v tomto případě nevrací, včetně storno poplatku
  • právem lektora je ukončit účastníkovi účast, uzná-li to za vhodné, tomto případě bude nevyužité kurzovné účastníkovi vráceno

Odeslat závaznou přihlášku

Jméno a přijímení:
E-mail:
Telefon:
Adresa:
 
Je nutné vyplnit všechna výše uvedená políčka
 
Souhlasím s výše uvedenými podmínkami
odeslat přihlášku