Přihláška

více informací

Čirý Dech Lásky - postgraduální setkání

12. - 15. 3. 2020
Závazně se přihlašuji na postgraduální seminář -  Čirý Dech Lásky- pokračování,  který se koná  12.-14.03. 2020.
Je určen pro absolventy, kteří zkompletovay základní výcvik v CS biodynamice. Postgraduální seminář slouží jako posvátný prostor, pro hlubokou práci na sobě a své evoluci vědomí, která se odrazí v práci s klienty.

Cena:  7500kč

Zaplacením zálohy ve výši  2500 Kč  Vám budeme rezervovat místo.

Záloha za postgraduální trénink se hradí minimálně 2 měsíc před začátkem semináře do  12 .01. 2020   na účet  162931414/0300, jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo. 

Storno:  4 týdny   před začátkem tréninku si ponecháme administrativní poplatek  2500 Kč.  

Úhradou kurzovného účastník bere na vědomí a souhlasí s následujícím:

  • seminář nenehrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou péči. Účastník se zavazuje informovat organizátora o jakýchkoliv závažných fyzických či psychických obtížích či léčbě, kterou podstupuje.
  • účast na semináři je dobrovolná a může být velmi prožitková, účastník nese zodpovědnost za vše, co dělá.
  • účastník může kdykoliv seminář opustit, poplatek zaseminář se v tomto případě nevrací, včetně storno poplatku.
  • právem lektora je ukončit účastníkovi účast, uzná-li to za vhodné, tomto případě bude nevyužité kurzovné účastníkovi vráceno.

Odeslat závaznou přihlášku

Jméno a přijímení:
E-mail:
Telefon:
Adresa:
 
Je nutné vyplnit všechna výše uvedená políčka
 
Souhlasím s výše uvedenými podmínkami
odeslat přihlášku