Přihláška

více informací

Dotek Ticha a Klidu pro páry s Charlesem Ridley 11-14.10.2018

Charles Ridley
11. - 14. 10. 2018
Závazně se přihlašuji na seminář - Dotek Ticha a Klidu pro páry,  který se koná  11.-14.10. 2018.

Seminář je určen pro páry i bez  předchozích zkušeností,  kteří jsou ochotni zkoumat hloubku své intimity bez předsudků a otevřít se novému rozměru Lásky v životě i v partnerském vztahu. Partneři se dotýkají erotogenních zón v oblečení, jsou plně respektovány zdravé hranice a intimita každého. 

Cena semináře na osobu:  10 000 kč

Při platbě do 15.7.2018 cena na osobu: 9 000 kč

Zaplacením kurzovného v plné výši Vám budeme rezervovat místo.

Kurzovné hraďte na účet číslo 43-5768060257/0100  jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo. Do zprávy napište své jméno a seminář pro páry.  

Storno: Do 31.7.2018 vracíme kurzovné v plné výši. Od 1.8 až 10.9.2018 vracíme 50% z kurzovného. Od 11.9. do 11.10.2018 se kurzovné nevrací.

Místo konání: 

Taneční studio Druna:  ul. Trojická 10, Praha 2, poblíž Palackého náměstí a náměstí Pod Emauzy .

http://www.druna.cz/kontakt

Začátek každý den v 10hod

Konec každý den v 18hod.Úhradou kurzovného účastník bere na vědomí a souhlasí s následujícím:

  • seminář nenehrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou péči. Účastník se zavazuje informovat organizátora o jakýchkoliv závažných fyzických či psychických obtížích či léčbě, kterou podstupuje.
  • účast na semináři je dobrovolná a může být velmi prožitková, účastník nese zodpovědnost za vše, co dělá.
  • účastník může kdykoliv seminář opustit, poplatek zaseminář se v tomto případě nevrací, včetně storno poplatku.
  • právem lektora je ukončit účastníkovi účast, uzná-li to za vhodné, tomto případě bude nevyužité kurzovné účastníkovi vráceno.
přihláška

Na tento kurz již není možné se přihlásit.