Přihláška

více informací

Aqua cranio - dotek Ticha a Klidu

6. - 7. 10. 2018
Závazně se přihlašuji na postgraduální seminář -  Aqua-cranio/dotek Ticha a Klidu,  který se koná  6.-7.10. 2010.
Je určen jak pro studenty, kteří jsou v průběhu výcviku, tak pro absolventy, kteří zkompletovaly základní výcvik v CS biodynamice. Postgraduální seminář slouží jako prohloubení se v profesi a porozumění hlubším procesům a souvislostem CSB. 

Cena:  4000kč

Zaplacením zálohy ve výši  2000 Kč  Vám budeme rezervovat místo.

Záloha za seminář se hradí minimálně 2 měsíc před začátkem do  08 .08. 2018   na účet  162931414/0300, jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo. 

Storno:  4 týdny   před začátkem tréninku si ponecháme administrativní poplatek  2000 Kč.  

Úhradou kurzovného účastník bere na vědomí a souhlasí s následujícím:

  • seminář nenehrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou péči. Účastník se zavazuje informovat organizátora o jakýchkoliv závažných fyzických či psychických obtížích či léčbě, kterou podstupuje.
  • účast na semináři je dobrovolná a může být velmi prožitková, účastník nese zodpovědnost za vše, co dělá.
  • účastník může kdykoliv seminář opustit, poplatek zaseminář se v tomto případě nevrací, včetně storno poplatku.
  • právem lektora je ukončit účastníkovi účast, uzná-li to za vhodné, v tomto případě bude nevyužité kurzovné účastníkovi vráceno.

Odeslat závaznou přihlášku

Jméno a přijímení:
E-mail:
Telefon:
Adresa:
 
Je nutné vyplnit všechna výše uvedená políčka
 
Souhlasím s výše uvedenými podmínkami
odeslat přihlášku