English version   Mistrovská skupina 1.
Dotek Ticha a Klidu - sjednocení těla s Láskou

přihláška
Dotek Ticha a Klidu - sjednocení těla s Láskou
12. - 15. 5. 2022


Mistrovská skupina 1. / Master class 1.

je první ze tří mistrovských skupin, které vedou k získání certifikátu Stillness Touch Practitioner. Jedná se o základní výcvik v Doteku Ticha a klidu, vhodný pro začátečníky i pokročilé, se zájmen prohloubit evoluční/spirituální způsob Craniosacrální práce.

  Témata kurzu:

- William Sutherland a Rollin Becker: průkopníci biodynamiky

- Před - biodynamická, biodynamická a post - biodynamická praxe

- Dotek Ticha a  klidu a evoluce vědomí

- Neutrál je přítomnost í Ticha a klidu

- Funkce vzestupných a sestupných proudů vědomí

- Dynamický klid: fulrum sestupného proudu vědomí

- Srdce jako orgán vnímání a tělo jako vědomí

- Eference vytváří vyhýbání se  , které vede k  úniku

- Vyhýbání se blokuje neutralitu a brání Čirému Dechu lásky

- Praxe Ticha a  klidu: protilátka na eferenci

- Čirý Dech lásky a vaše cesta za Grálem

- Starobylé tradice, samovolné vyzařování srdce a dotek Ticha a  klidu

- Moderní filozofové, kteří ovlivnili Dr. Stilla, Sutherlanda a Beckera

- Spojení Rollina Beckera s kašmírským šivaismem

  Povinná četba před seminářem, kniha: Dotek Ticha a  klidu / Sjednocení těla s láskou

  Cvičení na posílení vůle: Samostudium k přípravě na  seminář .


Více info k semináři:


Mistrovská skupina

CVIČENÍ V  DOTEKU TICHA A  KLIDU 

Otevření srdce jako orgánu vnímání

 

  DOTEK TICHA A  KLIDU SJEDNOCENÍ TĚLA S LÁSKOU

  Tato mistrovská skupina klade důraz na specifické starověké duchovní praktiky, které posilují vaši vůli ,  realizovat stav neutrálu, jako vaší základní dispozici pro dotek Ticha a Klidu:

Cokoliv co vyvstane,
nechte  být takové jaké to je  tak,
odevzdejte kontrolu v otevřeném vnitřním stavu "nevědění."

 

Dotek Ticha a K lidu a sebe-existující záře vašeho srdce

  Dostává se vám mocných starodávných praktik, které posilují vaši vůli, abyste se mohli centrovat a uzemnit, zatímco vaše srdce bezpečně otevírá celé vaše tělo , jako orgán vnímání. Od cítění rukama přejdete k vnímání celým tělem, které vyzařuje sebe-existující záři zkrze SA  (sinoatriální uzel srdce). Vaše neochvějná přítomnost Ticha a  Klidu, dokáže vnímat a být se vším, co se objeví, bez ohledu na stupeň intenzity, intimity nebo paradoxu. Vzýváte divokou-srdečnou sílu Chinnamasty, ženského božstva naší doby, které přeměňuje všechny stínové energie, které brání  vtělení .

Vaše posílená vůle dokáže udržet neutrální přítomnost, která není efferentní (invazivní) , přítomnost bez dotazování nebo vyhýbání se, uprostřed vnitřního spočinutí bez úsilí ve stavu  ne-dělání. Když probíhá dotek Ticha a Klidu bez dotazování, přestanete vnitřně pojmenovávat např. Tidy, jen proto abyste uklidnili ego. Místo toho jste jednoduše přítomni bez jakéhokoli programu a bez ohledu na to, co se objeví, spočíváte v neutrálním stavu "nevědění", zatímco význam se objeví sám od sebe. Ve starověké védské tradici se tato praxe klidu nazývá pratyahara.                                                               

Pratyahara je základní praxí doteku Ticha a  Klidu

  Vaše každodenní praxe Pratyahara spočívá v tom, že obýváte své vnitřní tělo vnímáním přítomnosti klidu, zatímco spočíváte v samovolném vyzařování svého srdce. Pratyahara uvolňuje sevření, které má ego na vaše vědomí, které může sestoupit a spojit se s Erosem, jenž pulzuje z vašeho pánevního centra. Spočinutí v pánevním "sídle" vás sladí se vznešenou božskou ženskou moudrostí, která vás neomylně vede k tomu, jakých míst se dotýkat, jak dlouho na každém místě setrvat a kdy odložit ruce. Při dotyku Ticha a Klidu jsou vaše ruce prodloužením vašeho celotělového vyzařování smyslných tónů, které vedou váš dotek. Jste přítomni tichému rozhovoru beze slov, který probíhá mezi vaší moudrostí těla, vnitřní moudrostí těla příjemce a Moudrostí celku.                            

  Když nabízíte dotek Ticha a  Klidu, místo toho, abyste cítili rukama, vnímáte celým tělem.  Toto Umění doteku Ticha a Klidu budeme během semináře praktikovat, během partnerských výměn dvakrát denně.

  Eference je protikladem pratjáhary

  Eference je nejen hlavní překážkou v praktikování Doteku Ticha a  Klidu, ale také brání naší evoluci mnoha způsoby: eferentnost blokuje sestup vědomí, brání Erosu dosáhnout  záře Srdce , zastavuje sjednocení těla s  vědomí m a láskou a přerušuje proces vtělování, který je naším druhým zrozením.                                      

Když posvátný puls Čirého Dechu Lásky sjednotí tělo s láskou, je to  plné vtělení.

sdíletotevřít na YouTube   ►
přihláška  ►