Postgraduální výcvik čirého Dechu Lásky: Dotek Mystéria - alchymie zážehů

přihláška
15. - 18. 4. 2021Postgraduální výcvik obsahuje 4.části po 4 dnech. 

Dotek Mystéria zážehů, termíny:
1.část: 15 - 18.04. 2021
2.část: 29.07- 01.08. 2021
3.část: 14 - 17.10. 2021
4.část: 09 - 12.12. 2021

Během tohoto výcviku se ponoříma do hlubin mysterií života. Vedení se ujme čirý Dech Lásky, milující přítomnost, která neustále zažehuje vědomí a světlo v našich buňkách. Prozkoumáme různé vrstvy a strategie, kdy se odvracíme od Lásky nebo unikáme před životem a plným vtělením. V milujícím a podpůrném prostředí skupiny bude snažší vědomě vystavit tyto části Lásce. Dovolíme si odevzdat se posvátnému třesu, projevům energie Shakti v těle, jako mocnému nástroji při pročišťování našeho energetického systému a stabilizace dynamického klidu v těle. Podpůrná vtělující ošetření nás budou provázet během celého výcviku, dovolíme si potkat se v kontaktu tak, jak bude potřeba (dotek motýlých křídel, kreativní opozice - dotek "motýlých" loktů atd:)

Výcvik je určen pouze pro absolventy výcviku Craniosacrální biodynamiky, se zájmem jít do podstaty existence a projít stínovým materiálem. Značka: pouze pro odvážné:)


1. Prvotní zážeh - rozpouštění karmických otisků
Během první části se ponořímo do prostoru před prvotním vtělením, objevíme svůj prvotní záměr vtělení a dovolíme karmickým tendencím a otiskům rozpustit se v síle vědomí a lásky.
Osvobodíme se a budeme schopni snáze tvořit a manifestovat své dary v těle a na této planetě.

2. Inkarnace bytí - sjednocené pole srdce a zážeh srdce, všeobjímající Láska
Postoupíme do další fáze vtělení, která se děje v kontaktu s druhým Bytím. Velmi ranné otisky ve vztahovém poli a zranění v kontaktu Bytí s bytím a ze ztráty kontaktu, se budou zacelovat a naše srdce mohou opět milovat a přijímat Lásku. Vtělující prožitek bezpodmínečné náruči milující Matky, která je stále přítomná, se stane tvou realitou. Vztahy s ostatními dostanou univarzální kvalitu soucitu a propojení od srdce k srdci.

3. Plné vtělení - dynamika porodu, zplnomocnění tvé existence. Plná síla tady být. 
Během této části se na 2 dny necháme unášet teplou vyhřátou vodou, v bazénu Valnovka. Voda nám usnadní přístup k dynamice porodu- jedním z nejtělesnějších procesů vtělení. Budeme mít možnost prožít vtělující síly porodu jinak - citlivě, vědomě a překročit tak podmínění a náboje v nervovém systému, které následkem porodu vznikly. Další dva dny budeme integrovat na suchu a vytvoříme podmínky pro milující prostředí "po porodu", kde mohou být prvotní potřeby naplněny. Radost ze života a bytí v těle, naplní naše buňky a my si můžeme užívat tady být v plné síle.

4. Spirituální zážeh - návrat domů, integrace všech dimenzí. 
Otevření se mystické rovině našeho Bytí je za všemi slovy, tradicemi a technikami.
V ochotě poddat se hlubokému nevědění a plné prázdnotě existence se může stát zázrak.
SHIVA - to co nemůže být pojmenováno a to, co je podstatou všeho, se stává hybnou silou tvého života. Spirituální zážeh nás navrací ke Zdroji všeho a zároveň vtěluje a spojuje se vším, co je. My jsme celým Vesmírem a celý Vesmír je uvnitř nás. 

přihláška  ►