Spirituální zážeh
oslava úplňku Guru-purnima

přihláška
Postgraduální seminář pro pokročilé
21. - 25. 7. 2021


Spirituální zážeh - návrat domů, integrace všech dimenzí. 

Otevření se mystické rovině našeho Bytí, je za všemi slovy, tradicemi a technikami.  V ochotě poddat se hlubokému nevědění a plné prázdnotě existence, se může stát zázrak.

SHIVA - nekonečné, božské vědomí - to co nemůže být pojmenováno a to, co je podstatou všeho, se stává hybnou silou tvého života. Spirituální zážeh nás navrací ke Zdroji všeho a zároveň vtěluje a spojuje se vším, co je. My jsme celým Vesmírem a celý Vesmír je uvnitř nás. 

Budeme pracovat skrze dotek Mystéria - Čirého Dechu Lásky a otevřeme se procesu spirituálního zážehu a oživování těla blaženosti.  Spanda - posvátný  třes prostoupí celý energetický systém a Amrita - božský nektar může zaplavit každou buňku a tvé Bytí  se poddá sladkému odevzdání.  

V síle úplňku se také otevřeme milosti Mistrů a ponoříme se do tiché, blažené meditace. Přítomnost Gurua a vztah mezi žákem a Mistrem byl vždy velmi ctěn, protože Guru je ten kdo rozpouští temnotu. Je živoucí pochodní světla, která tě vyvede z temnoty nevědomí do lásky, světla a krásy Bytí.
Celý seminář se bude odehrávat na vlně požehnání Osvícených bytostí a bude snadné spočinout ve své pravé podstatě, svém Bytí. 
Během tohoto semináře hluboce uctíme vnitřní vědomí, světlo Sadhguru uvnitř v každém z nás. Sadh- znamená pravda, Guru - světlo a vědomí. Nechť zažehne náš vnitřní Sadhguru a vede nás na cestě životem a inspiruje ostatní.
Každý z nás máme zároveň vnějšího Mistra nebo Mistry, kteří nás inspirují na cestě a v těch nejtemnějších momentech, přináší světlo vědomí a osvícení, aktivují našeho vnitřního Mistra. Můžete si přinést fotku vašeho osobního Mistra, budeme s ním prohlubovat kontakt a odevzdání se.
Otevřeme se milosti a požehnání Mistrů, skrze starobylé rituály: oddání se, meditaci s Dhyanalinga, Achala Arpana, Guruthan -  vzývání 18 ti Mistrů a jejich kvalit, které nás pozvednout k jemnějším rovinám vnímání. Díky síle a požehnání Mistrů bude možné odložit  mnohé vrstvy karmických zátěží, které jsme již dlouho nesli. Síla úplňku Guru Pournimi, spojení mezi námi a Mistry posílí a v této energii se mohou dít zázraky. Přijďte se otevřít zázraku...

Čeká nás také online vysílání z Isha centra- Darshan a požehnání Sadhgurua během úplňkového dne.

Tento seminář je pouze pro pokročilé účastníky, kteří do určité míry prošly fází zkompletování- zpracováním ústředního životního zranění a absorbcí čirého Dechu Lásky.

Během semináře také skrze různé druhy meditací prozkoumáme, co pro každého znás  funguje k  zanoření se do nitra. Meditace Pratyahara, meditace vipasana a jednoduché, energetické praxe jógy a kriyí připraví náš systém na posun ve vědomí, na zkušenost sjednocení s Božstvím. A postupně na zakoušení jednoty s celkem v každodenním životě.

přihláška  ►