Profesionální trénink CranioSacrální Biodynamiky

přihláška
Ročník leden 2020 - 2022
23. - 26. 1. 2020


Srdečně Vás zveme na dvouletý profesionální výcvik Craniosacrální biodynamiky. Během výcviku budete mít možnost hluboce prožít kontakt s tvořivými silami uvnitř, seznámit se se širokou škálou dovedností, informací a vhledů. Dovolit své vrozené moudrosti, aby vás vedla při ošetřování i v životě. 

Seznámíte se také s dovednostmi a principy pro zpracování traumatu, s embryonáním vývojem a s podrobnou anatomií a fyziologií craniosacrálního systému.

Výcvik je sestaven tak, že jednotlivá témata na sebe plynule navazují a každá nová úroveň rozšiřuje a prohlubuje znalosti a zkušenosti té předchozí. Výcvik je rozdělen do jedenácti částí po 4 dnech. Celková délka tréninku je 44 dní. A zahrnuje dva dny práce ve vyhřátém bazénu na 34 stupňů.

Součástí tréninku je také sebepoznávací proces, který vám umožní zpracovat rané otisky z minulosti, v bezpečném poli důvěry a porozumění. Pomocí klidových i aktivních meditací a rezonanci ve vztahovém poli, budete mít možnost znovu objevit svou živost a svůj potenciál.  V empatickém naladění na úroveň Bytí se naše buňky mohou orientovat k původní matrici Zdraví a naše Bytí ke spojení se Zdrojem.

Základy Craniosacrální práce položil Dr. W. G. Sutherland, který objevil existenci primární respirace v těle a její důležitost vztahující se k našemu zdraví. V pozdějších letech svého života, mluvil o hybné tvořivé síle Dechu Života, která je původem veškerého tvoření, udržuje zdraví a rozvíjí naše vědomí.

V dnešní době se práce rozšířila a rozvinula také díky zkušenostem a studiím Jamese Jealouse D.O., Charlese Ridleyho a dalším odborníkům.

Charles Ridley pojmenoval esenciální způsob práce jako Dotek Ticha a Klidu pro evoluci vědomí. Jeho kniha Dotek Ticha a Klidu, je hlavním zdrojem informací, ze které při výcviku čerpáme.

Metoda

Původně se dochovali zmínky o existenci craniosacrální práce ve starověkých civilizacích, jake je Egypt, Peru, Indie. V dnešní době má Craniosacrální biodynamika své kořeny v oboru tradiční medicíny nazývaném Osteopatie. Americký osteopat Dr. Sutherland během své klinické praxe vypozoroval existenci jemných rytmických pohybů v lidském systému. Tento energetický fenomén, který se projevuje v těle jako vnitřní pránický dech a jako pohyb kostí, tkání a tekutin se nazývá primární respirace.

Craniosacrální biodynamika je založena na vnímání primární respirace, která uspořádává, udržuje a oživuje tělesné struktury a funkce. Jedná se o rytmické proudění, které se projevuje jako fáze inhalace-vzestupné proudění a fáze exhalace- sestupné proudění. Často bývá přirovnávána k přílivu a odlivu oceánu. Každá struktura v těle na tento pohyb reaguje a projevuje své vlastní pohybové vzorce. Tento pohyb je tak jemný, že ho lze jen obtížně měřit přístroji, ale ruce trénovaného člověka jsou schopny ho vnímat a spolupracovat s ním.

Vyškolený praktikant získá shopnost vnímat primární respiraci a spolupracovat s tvořivými silami Dechu života.

Termíny výcviku

Pro velký zájem otevíráme nový výcvik již v září 2019
1.část: 26-29.09. 2019
2.část: 01-04.12. 2019
3.část: 01-04.02. 2020
4.část: 16-19.04. 2020
5.část: 15-18.06. 2020
Další termíny upřesníme později.


Dále otevíráme výcvik v lednu 2020 - volná místa
1.část: 23 - 26 .01. 2020
2.část: 02 - 05.03. 2020
3.část: 01 - 04.05. 2020
4.část: 25 - 28.06. 2020

Další termíny upřesníme později, nebo si napište o podrobné informace.

Náplň tréninku

 • Porozumění principu práce s Dechem Života
 • Nový přístup ke zdraví a léčení, vztah terapeut - klient
 • Principy sladění pro Dotek Ticha a Klidu
 • Vnímání primární respirace (Fuid-tide, Long-tide) a klidových stavů
 • Anatomické a fyziologické znalosti cranio-sacrálního systému a jeho struktur
 • Embryonální vývoj, střední linie a SA uzel 
 • Vnímání přirozených a inertních fulcer
 • Moudrost tekutinového těla, krystalická matrice a rovnovážný stav
 • Pochopení principů a dovednosti pro zpracování traumatu (podle P. Levina - základy v somatic experiencing)
 • Pochopení a zpracování porodních a prenatálních vzorců
 • Vztah Bytí - Zdroj a přirozené procesy zážehů (zážeh početí, zážeh Bytí, zážeh porodu)
 • Biodynamika ve vyhřáté vodě na 34 stupňů
 • "Následování" Vrozeného plánu léčení a Evolučního plánu Bytí
 • Práce z úrovně "Dynamického Klidu" a SA uzel jako orgán vnímání
 • Čirý Dech Lásky a rozpouštění strategií ega, zažehnutí evoluce vědomí - cesta sestupného proudu.

S sebou

Lehkou deku pro práci na masážních stolech, polštářky, prostěradlo, psací potřeby, pohodlné oblečení, přezůvky.

Místo konání

Institut CranioSacrální biodynamiky

Nad Školou 232
252 31 Všenory - Praha západ

Cena

Celková cena výcviku:   76 500 Kč

Možnost splácení po jednotlivých blocích   10 x 6 800 Kč plus 1 x 8500kč   (zahrnuje dva dny práce ve vyhřátém bazéně)

Platba před výcvikem:

Pro rezervaci místa na výcviku se hradí záloha   5000 Kč  (výcviky se rychle plní, tak prosím uhraďte svou zálohu včas). Storno zálohy v pné výši, při zrušení vaší účasti méně než 3 měsíce před začátkem výcviku.

Dále se před výcvikem hradí za první (6800kč) a poslední část výcviku (6800kč) To je 13 600 minus 5000kč záloha=   8 600kč doplatek min. 6 týdnů před začátkem výcviku.

Platba za poslední část výcviku (1x 6 800Kč) slouží jako storno poplatek, v případě předčasného ukončení výcviku.

Číslo účtu vám bude zasláno po vyplnění přihlášky,   doklad o zaplacení obdržíte na výcviku, nebo můžeme zaslat elektronicky.

V ceně kurzovného je zahrnuta výuka, skripta, materiály k práci, pronájem vyhřátí bazénu na 34 stupňů, použití masážních stolů a dalších pomůcek. V ceně není zahrnuto ubytování a strava. Možnost stravování v místě, veg obědy. Nebo v místních restauracích.

 

Možnosti ubytování v okolí:  www.penzion-u-tulaka-dobrichovice.az-ubytovani.info/

Další možnosti v okolí Dobřichovic a Řevnice na: www.booking.com

Podrobná témata tréninku

Základní principy CranioSacrální biodynamiky
 • koncept Dechu Života
 • anatomie a fyziologie CS systému
 • primární respirace a její projevy (Mid-tide, Long-Tide)
 • pět klíčových aspektů primárního respiračního systému
 • neurocranium: práce s jednotlivými lebečními kostmi (os frontale, os temporale, os parietale)
 • práce s pociťovaným vjemem a se zdroji
 • orientace ke klidovým stavům CV4, regulace NS sympaticus
Neutrál, systém membrán a neurocranium
 • neurocranium pokračování (os occipitale, os sphenoidale, SBJ)
 • mezilebečním systémem membrán a durální trubice
 • prohloubení anatomie a fyziologie CS systému
 • vnímání a palpace systému tekutin a biodynamické potence
 • prohlubování ve vnímání Mid-Tide, Long-Tide
 • střední linie a jejich embryologický původ a význam
 • orientace ke klidovým stavům EV4, regulace NS parasympaticus
Neutrál, biodynamické a biokinetické síly
 • neutrál jako prohlubující se proces
 • palpace a vnímání přirozených a inertních fulcer,
 • biokinetické a biodynamické síly v akci
 • navození systemického neutrálu (tzv. rovnovážný stav)
 • tři vědomé fáze léčení Dr. Beckra
 • holistický posun, vrozený plán léčení I.
Augmentační procesy, práce s páteří a pánevní oblastí
 • přirozené augmentační procesy
 • práce v širokém poli Long-tide a systemická potencializace
 • rozvolnění kosti křížové, SI skloubení a LS spojení
 • práce s páteří, durální trubicí a dynamika jednotlivých obratlů
 • orientace k Dynamickému klidu
 • Vrozený plán léčení II.
Pojivové tkáně, occipitální trojice a práce z úrovně Bytí
 • fascie a diafragmy (respirační diafragma, pánevní dno a hrudní vstup)
 • tkáňová paměť a tekuté světlo
 • occipitální trojice: os occipitale/atlas/axis
 • práce s kondylami a A-O spojení
 • orientace k úrovni Bytí, pochopení vazeb a vztahu Já – Bytí Zdroj
 • Vrozený plán léčení III.
Sphenobazilární skloubení SBS a dynamika porodu
 • spodina lebeční a specifická práce s SBS
 • fyziologické a nefyziologické vzorce SBS
 • ztlačující síly a jejich vliv na foramen magnum a foramen jugulare
 • intraosseální vzorce napětí a dynamika porodu
 • nervový systém a jeho motilita
 • práce z úrovně Long-tide
Nervový systém a mozkomíšní mok
 • centrální nervový systém
 • periferní nervový systém mozek
 • práce s přecitlivělým nervovým segmentem
 • mozkomíšní komory a mozkomíšní tekutina
 • drenážní (žilní) splavy crania
 • pokročilé verbální a komunikační dovednosti
Zpracování traumatu – návrat k celistvosti
 • práce s traumatem v rámci CranioSacrální biodynamiky
 • práce s vnitřními zdroji a „pociťovaným vjemem“
 • změny ve fyziologii nervového systému po traumatické události
 • techniky k práci s traumatem: verbální (záměr a dialog),
 • neverbální (práce s CNS a z úrovně Long-tide)
 • vytvoření pole bezpečí a důvěry k rozpuštění traumatu
 • umění naslouchání
 • léčení a transformace
 • titrace
Viscerocranium, dynamika TMK
 • práce s viscerocreniem a jeho jednotlivými částmi
 • kost čichová a primární střední linie
 • dutina ústní a tvrdé patro
 • obličejové nervy a jejich větvení
 • specifická práce s temporo-mandibulárním kloubem TMK
 • práce v ústní dutině
Dynamický klid a vrozený plán léčení
 • Dynamický klid a vyvážená rytmická výměna
 • dovednosti pro práci z úrovně Dynamického klidu
 • základy procesů zážehu: zážeh početí, zážeh Bytí a zážeh porodu
 • následování Vrozeného plánu léčení
 • vytvoření prostoru pro ošetření a péče o sebe
 • profesionalita přístupu k ošetření
 • terapeutická etika a hygiena
 • dokončení a zkompletování
přihláška  ►