V náruči Čirého Dechu Lásky
volné postgraduální pokračování

přihláška
volné postgraduální pokračování CSB výcviku
27. - 30. 1. 2022


Tento postgraduální výcvik je novou alchymistickou dílnou Čirého Dechu Lásky.
Bude se konat ve 4. částech během jednoho roku a pak může pokračovat dále.
Slouží jako pokračování a prohlubování ve vývoji Doteku Mystéria po ukončení výcviku CSB, nebo výcviku v zážezích. 

Výcvik bude tvořen tak, aby potkal potřeby skupiny a pokryl mnohovrstevná témata. Bude zde dostatečný prostor na zpracování vnitřních procesů a průchod jednotlivými fázemi:
1. Zvědomění
2. Otevření
3. Transmutace
4. Integrace
Plné zkompletování vnitřních procesů nás iniciuje do nových úrovní práce s klienty. 

Stejnou měrou se budeme věnovat  informacím  a  porozuměním témat pro práci s klienty. Zvědomění a pochopení procesů je důležitým aspektem k tomu, abychom mohli ovoce naší práce úspěšně  přenést  do naší praxe a velmi konkrétně potkat klienty s tématy, se kterými přicházejí.

Termíny výcviku:
1. část: 27-30. 01. 2022
2. část: 23-26.06.2022
3. část: září 2022
4. část: listopad 2022

Možnosti témat výcviku:
 
1. Zážehy: vnitřní imploze Čirého Dechu Lásky
- zážeh: početí, srdce, porodu, spirituální zážeh, posvátná anatomie...
- prohloubení spirituálního vývoje, podpora klienta během spirituální krize
-otevření se Milosti a důležitost spirituální praxe

2. Generační přenosy, rodová témata:
- práce s rodovým systémem, karmickými uzly, vyčištění rodových břemen...
- naučíte se jak postavit mini-konstelace, které osloví konktrétní rodovou-vztahovou vazbu klienta a osvojíte si, jak  tuto práci  integrovat do CSB ošetření
- osvobození se od generační paměti a vzorců, které již neprospívají našemu životu

3. Práce s těhotnými, miminky a dětmi
- konkrétní nástroje, vhledy a informace, jak pracovat s miminky, s batolaty s dospívajícími 
- práce bude navazovat na témata zážehů a vtělování
- mnohovrstevnost nervového systému a práce na integraci NS

4. Práce s umírajícími a příprava na velký tranzit
- fyzická podpora, vztahová podpora, spirituální podpora
- ošetřování umírajících či vážně nemocných
- vyžehování systému, rozpouštění elementů a jednotlivých energetických těl
- porozumění pěti vrstvám jemnohmotných těl a jejich funkcím
 
Pět úrovní/energetických těl:
1. Annamaya kosha (fyzické tělo), 
2. Mannomaya kosha (mentální tělo)
3. Pranamaya kosha (energetické tělo),
4. Vijananamaya  kosha  (tělo vědomí),
5. Anandamaya kosha (tělo blaženosti).

5. Rozpouštění karmické paměti a otisků z předchozích vtělení.

6. Intenzivní meditační praxe, otevření se Milosti Čirého Dechu Lásky, zpracování ústředního životního zranění. A další.

přihláška  ►