Profesionální výcvik CranioSacrální Biodynamiky
Dotek Mystéria - Čirý Dech Lásky sestupuje

přihláška
Dotek Mystéria - Čirý Dech Lásky sestupuje
10. - 13. 3. 2022


Srdečně Vás zveme na dvouletý profesionální výcvik Craniosacrální biodynamiky - dotek Mystéria. Během výcviku budete mít možnost hluboce prožít kontakt s tvořivými silami čirého Dechu Lásky, seznámit se se širokou škálou dovedností, informací a vhledů. Dovolit své přirozené moudrosti, aby vás vedla při ošetřování i v životě. 

Výcvik je sestaven tak, že jednotlivá témata na sebe plynule navazují a každá nová úroveň rozšiřuje a prohlubuje znalosti a zkušenosti té předchozí. Výcvik je rozdělen do jedenácti částí po 4 dnech.  Celková délka tréninku je 44 dní . A zahrnuje dva dny práce ve vyhřátém bazénu na 34 stupňů.

V průběhu výcviku se seznámíte s dovednostmi a principy pro zpracování traumatu, s embryonáním vývojem a s podrobnou anatomií a fyziologií craniosacrálního systému. Během výcviku budeme společně procházet vrstvami zkušeností tak, jak budou přirozeně vyvstávat z moudrosti skupinového pole.  Pochopíte na základě své vlastní zkušenosti, jak oslovovat porodní i prenatální dynamiku v systému klienta, citlivě a vědomě, aniž by došlo k přehlcení. Součástí výcviku je také sebepoznávací proces, který vám umožní zpracovat rané otisky z minulosti, v bezpečném poli důvěry a porozumění. Pomocí klidových i aktivních meditací a rezonanci ve vztahovém poli, budete mít možnost znovu objevit svou živost a svůj potenciál.  V empatickém naladění na úroveň Bytí se naše buňky mohou orientovat k původní matrici Zdraví a naše Bytí ke spojení se Zdrojem.

Síly čirého Dechu Lásky pracují pro každého laskavě a citlivě, právě tak, jak je připraven. Dovolíme si, poddávat se milosti čirého Dechu Lásky a otevřít se Mystériu života. Náš vnitřní evoluční plán Bytí/duše se může plně rozvíjet.

Dále se seznámíte s vrstvami našeho energetického systému, zážehovými centry, se vzestupným a sestupným proudem tvořivých sil, a naučíte se posilující a čistící techniky pro stabilizaci vašeho systému a upevnění stavu neutrálu. 


Metoda

Základy Craniosacrální práce položil Dr. W. G. Sutherland, který objevil existenci primární respirace v těle a její důležitost vztahující se k našemu zdraví. V pozdějších letech svého života, mluvil o hybné tvořivé síle Dechu Života, která je původem veškerého tvoření, udržuje zdraví a rozvíjí naše vědomí.

V dnešní době se práce rozšířila a rozvinula také díky zkušenostem a studiím Jamese Jealouse D.O., Charlese Ridleyho a dalším odborníkům.

Současný učitel Charles Ridley  - pokračovatel přímé linie Dr. Sutherlanda, pojmenoval esenciální způsob práce jako Dotek Ticha a Klidu pro evoluci vědomí tvořivé síly, jako čirý Dech Lásky - sestupný proud, který vtěluje vědomí, světlo a lásku do našeho těla ("masa"). Jeho kniha: Dotek Ticha a Klidu, je hlavním zdrojem inspirace, ze které při výcviku čerpáme. Již vyšla druhá kniha v ang.  "Stillness - union of body and Love" brzy se  můžete těšit na české vydání této jedinečné knihy.  Kontakt:  http://www.dynamicstillness.com/

Původně se dochovaly zmínky o existenci craniosacrální práce ve starověkých civilizacích, v Egyptě Peru a Indii. Začátkem 20. století opět Craniosacrální práce povstala z oboru tradiční medicíny nazývaném Osteopatie. Americký osteopat Dr. Sutherland během své klinické praxe vypozoroval existenci jemných rytmických pohybů v lidském systému. Tento energetický fenomén, který se projevuje v těle jako vnitřní pránický dech a jako pohyb kostí, tkání a tekutin nazval primární respirace.

Craniosacrální biodynamika je založena na spolupráci s tvořivými silami života a na vnímání primární respirace, která uspořádává, udržuje a oživuje tělesné struktury a funkce. Jedná se o rytmické proudění, které se projevuje jako fáze inhalace-vzestupné proudění a fáze exhalace- sestupné proudění. Často bývá přirovnávána k přílivu a odlivu oceánu. Každá struktura v těle na tento pohyb reaguje a projevuje své vlastní pohybové vzorce. Tento pohyb je tak jemný, že ho lze jen obtížně měřit přístroji, ale ruce trénovaného člověka jsou schopny ho vnímat a spolupracovat s ním.

Vyškolený praktikant získá shopnost vnímat primární respiraci a spolupracovat s tvořivými silami čirého Dechu Lásky.

Termíny výcviku

Nový výcvik březen 2022 - říjen 2023  - poslední volné místo!!!
1.část: 10 - 13.03. 2022
2.část: 23 - 26.04. 2022 
3.část: 16 - 19.06. 2022 
4.část: 18 -21.08.  2022
5.část: 13 - 16.10. 2022
6.část: 08 - 11.12. 2022

Další konkrétní termíny uvedeme později.

Náplň tréninku

 • Porozumění principu práce s čirým Dechem Lásky
 • Nový přístup ke zdraví a léčení, vztah terapeut - klient
 • Principy sladění pro Dotek Mystéria
 • Otevření se vnímání primární respirace (Fluid-tide, Long-tide) a klidových stavů
 • Anatomické a fyziologické znalosti cranio-sacrálního systému a jeho struktur
 • Embryonální vývoj, střední linie a SA uzel 
 • Vnímání přirozených a inertních fulcer
 • Moudrost tekutinového těla, krystalická matrice a rovnovážný stav
 • Pochopení principů a dovednosti pro zpracování traumatu (podle P. Levina - základy v somatic experiencing)
 • Pochopení a zpracování porodních a prenatálních vzorců
 • Vztah Bytí - Zdroj a přirozené procesy zážehů (zážeh početí, zážeh Bytí, zážeh porodu)
 • Biodynamika ve vyhřáté vodě na 34 stupňů
 • Vnímání Vrozeného plánu léčení a Evolučního plánu Bytí
 • Práce z úrovně "Dynamického Klidu" a SA uzel jako orgán vnímání
 • Čirý Dech Lásky a rozpouštění strategií ega, zažehnutí evoluce vědomí - cesta sestupného proudu.
 • Transmutace sil a vědomí v proudu životní síly Shakti

S sebou

Lehkou deku pro práci na masážních stolech, polštářky, prostěradlo, psací potřeby, pohodlné oblečení, přezůvky.

Místo konání

Institut CranioSacrální biodynamiky

Stradonice 24

Nižbor - Beroun 

26705

Cena

Platba před výcvikem:

Za každou část výcviku se hradí 7 500kč. Jen za blok ve vyhřátem bazénu (7. část výcviku) se hradí 9200kč. 

Pro rezervaci místa na výcviku se hradí záloha   5000 Kč  (výcviky se rychle plní, tak prosím uhraďte svou zálohu včas). Storno zálohy v pné výši, při zrušení vaší účasti méně než 3 měsíce před začátkem výcviku.

Dále se před výcvikem hradí za první (7500kč) a poslední část výcviku (7500kč).

Celkem 15 000 po odečtení zálohy 5000kč =   10 0 00kč doplatek za výcvik se hradí nejpozdějí do 20.2.2022.

Platba za poslední část výcviku (1x 7500Kč) slouží jako storno poplatek, v případě předčasného ukončení výcviku.

Číslo účtu vám bude zasláno po vyplnění přihlášky,   doklad o zaplacení obdržíte na výcviku, nebo můžeme zaslat elektronicky.

V ceně kurzovného je zahrnuta výuka, skripta, materiály k práci, pronájem vyhřátí bazénu na 34 stupňů, použití masážních stolů a dalších pomůcek. V ceně není zahrnuto ubytování a strava. Možnost stravování v místě, veg obědy. Nebo v místních restauracích.

 

Možnosti ubytování přímo před domem penzion klamovka: https://www.klamovka-stradonice.cz/

přihláška  ►