ŠAKTI - výcvik pro ženy
Zasvěcení do mystéria ženství

přihláška
Zasvěcení do mystéria ženství
10. - 12. 6. 2022


Nový výcvik pro ženy začíná v červnu 2022

Termíny výcviku pro ženy:
1.část: 10 - 12.06.2022

Další termíny uvedem později.

Ženy se vždy po věky věků setkávaly v posvátném kruhu, uctívaly život ve všech jeho podobách a předávaly si hlubokou moudrost. Tento výcvik je pozváním pro obnobení prastarých zasvěcení a posílení ženské síly. V posvátném kruhu žen budeme společně procházet iniciacemi do různých dimenzí ženství. 
Posvátné ženství je přímou spirituální branou - stačí jen "být ženou" a zrealizovat svou jednotu s Božskou Matkou - Devi. 

Budeme vstupovat do všeobjímající Milosti Devi a opakovaně a dlouhodobě spočívat v její milující náruči. Necháme přirozeně zacelovat a léčit naše nejhlubší zranění a oddělení. Oddáme se té nejněžnější lásce a soucitu Velké Matky, dokud se všechny části v nás sjednotí a stanou se milovanými.

Necháme své tělo prostoupit živoucí energií Šakti a dovolíme posvátnému třesu, ať si nás vezme za hranice jakékoliv kontroly nebo omezení. Stínové materiály a obranné štíty, které zamezují prostoupení Milosti budou citlivě a jasně osloveny a zpracovány.

Šakti je živoucí, vtělený a extatický projev Božství. Šakti nemá omezení ve svém projevu, stejně jako samotná existence.  Má tři hlavní kvality: tvoření, udržování a ničení. Někdy také nazývány Tamas, Rajas a Satvas. V mystické joze se mluví o třech hlavních projevech Shakti tzv. Tridevi: Durga-Kálí, Lakshmi a Sarasvati. Během výcviku budeme prozkoumávat tyto kvality a projevy šakti v našem těle i v našem životě. Porozumíme cyklické povaze ženského těla i psychiky, působení měsíce a všech elementů Matky Země.


Témata výcviku ŠAKTI

1. Velká Matka
- vzývání, uctění, odevzdání se velké Matce - velké děloze, která nám dala život
- uctění předků, ženská rodová linie, přijetí požehnání předků, láska proudí napříč všech          generací 
- vděčnost za život, oslava, tanec, hravost, ohnivý rituál...
 
2. Děloha - brána k mystériu
- pravidelné meditace Yoni-Heart pro spočinutí v prostoru dělohy a posílení ženského   magnetismu 
- uctění dělohy a rituál léčení dělohy, příběhy pánve (porody, potraty, operace, zneužití..)   přijetí, odpuštění

3. Menstruace - lunární síla
- v souladu s měsícem a v kontaktu s ostatními ženami
- jak mohu čas menstruace prožít v odevzdání a klidu a k hlubšímu spojení se sebou
přijetí sebe sama taková jaká jsem,  láska ke svému tělu - rituál posvátného pomazání 
- rozpuštění studu, uctění menstruace a ženského cyklu, síla krve a iniciace do ženství
- menopauza, přechod od plodnosti pánve k plodnosti srdce

4. Spojení Yoni - Srdce
- témata ženské posvátné sexuality ve spojení s láskou
- partnerská dynamiky v sexualitě, odevzdání se vedení Shakti během milostného aktu -     muž následuje
- otevření srdce, zpracování citových zranění (první láska a první sexuální zkušenost)
- rozpuštění závislostí, fyzických, mentálních, emočních - osvobození se..
- naplnění srdce, prostoupení láskou která tě nikdy neopouští, jseš vtělenou láskou
- pánev a srdce vstupují do posvátné jednoty

5. Mužský aspekt v nás
- uctění vnitřního muže a maskulinní síly, správné místo
- zpracování dominance, kontroly, ovládání, uvolnění přílišné aktivity a plánování
- vnitřní oheň, udržení záměru, zacílení a úspěch
- tvořivá maskulinní síla slouží božství

6. Božské ženství v nás
- odevzdání starého podmínění, puštění identifikace se vším, čím jsme se stali, osvobození   se od minulých zkušeností a karmických tendencí na úrovni, tělesné, mentální, emoční i   energetické
- realizace posvátného ženství, posvátný rituál -  přijetí zasvěcení Devi 
- ztělesněná Bohyně, která je v souladu s moudrostí celku každý okamžik svého života

7. Mysticismus, hadí síla a služba Bohyni
- obnovení starobylých spojení s mystickými rituály 
- posvátná Nága-kobra a probuzení hadí síly
- posvátný třes a přijímání Shakti, zprůchodnění energetických nádí
- odevzdání se milosti, devotion - oddání se
- realizace mahamudry - velkého zkompletování

8. Očištění pěti elementů

- budeme praktikovat jednoduché a silné techniky pro očištění elementů: země, vody, ohně,  vzduchu a éteru
- rituály a zasvěcení se budou konat nejen v místě výcviku, ale také na silových místech v přírodě
- čeká nás ohnivý tanec, meditace u silového menhiru, ženský rituál na Hudlické skále, léčivá koupel v průzračném lomu a další překvapení...
- budeme společně oslavovat cykly měsíce a během úplňků a novů nás čeká ohnivý rituál Arati a meditace v přítomnosti Devi Yantry

9. Probuzené ženy současnosti i minulosti
- nahlédneme do života žen, které došly plné realizace svého Bytí
- seznámíme se s ženskou cestou a způsoby, které je přivedly k realizaci (osvícení)
- porod a mateřství jako spirituální iniciace 
- posvátná sexualita jako cesta k realizaci
- přesažení a transformace sexuality - prožívání kosmické jednoty, orgasmické sjednocení s   existencí
- projevy transmutace, metamorfóza fyzického a energetického těla
- spirituální zážeh, SATORI, SAMADHI

přihláška  ►