English version   Dotek Ticha a Klidu pro páry s Charlesem Ridley - nový termín 28 - 31.05. 2020

přihláška
Charles Ridley


Nabídněte partnerovi intimní dotek ticha a klidu.

Obnovte tělesnou smyslnost a proudění lásky skrze posvátné rituály určené pro práci s tělem.

Erotický dotek ticha a klidu je základní praxí posvátných rituálů určených pro práci s tělem ve dvojici. Objevte společně s vaším partnerem erotický dotek jako dotek posvátný, který vám otevře cestu ke spojení s vniřní blažeností a vnímání vašeho těla jako posvátné nádoby lásky .


Náplň semináře

V tomto kurzu určeném pro páry, se naučíte pradávné postupy, jak nabídnout svému partnerovi intimní dotek a přitom se orientovat do svého nitra a spočinout ve vnitřním tichu a klidu. Spočíváme-li při posvátném doteku v tichu a klidu, dostaneme se do kontaktu s vnitřní blažeností, jež osvobozuje vnitřní pulz Erótu , naší osobní vůle. Když se naše vůle osvobodí, sjednotí se s vůlí Božského Ženství , s  univerzálním pulzem Lásky,  který je známý jako Spanda,  jež vytváří naše tělo a náš svět.

Nabídněte svému milovanému dotek jako mysterium posvátných rituálů v našem těle a vychutnejte si vzájemný přenos z jednoho těla k druhému, který v těle obnovuje jeho původní stav posvátné nádoby Lásky.

Spočinutí ve vnitřním tichu a klidu, který je portálem k Lásce

Pratjáhara (meditace ticha a klidu ve vnitřním prostoru těla) nás otevírá lásce, jež pulzuje  v našem těle jako Spanda. Páry spočívají v tichu a klidu a vnímají své Božství jako bránu  k moudrosti ve svém těle. Při praktikování pratjáhary se dostáváme do kontaktu s  vnitřní blažeností, vnitřním tělesným, erotickým pulzem Šakti, což nás přivádí mimo oblast strachu  z intenzity, intimity, paradoxu a lásky.

Vnitřní blaženost transmutuje naše staré vzorce chování a navyklé strategie odvracení, jež nás odvádějí od přítomnosti. Mezi příklady strategie odvrácení patří vyhýbání se intimitě, uzavření systému na úrovni těla, nepřirozené chování k druhým – kdy jim něco děláme či od nich něco získáváme – manipulace Erótu a obrany srdce.

Namísto odvracení se dostaneme do kontaktu s  pulzem Lásky, který osvobozuje vědomí od strategií kontroly našeho ega, jež se zakládají na strachu a vznikají v důsledku traumat, k nimž došlo v minulosti.  Uvědomíte si autenticitu svého těla, které plyne v souladu s  Tao , namísto života ve strachu, uplatňování kontroly, rezistence, podezření, vyhýbání, kolapsu, klamu a opouštění života  v přítomnosti, jenž vedou k setrvání v prázdnotě a duchovní disociaci.

Když smyslným způsobem spočineme ve své vnitřní hloubce, dojde k zážehu vnitřní blaženosti, náš Erós bude osvobozen a naše tělo prostoupeno čirým Dechem Lásky. Potom dokážeme být přítomní s intenzitou, intimitou a paradoxem při zesilujících pulzech vzrušení. Spojíme-li se se svou erotickou smyslností, vědomí se uvolní z pasti strategií našeho ega, jež se  projevují jako pocity oddělenosti, rezistence, odvádění pozornosti, škatulkování, úzkosti, kontroly, manipulace, klamu, odmítání a sebeochranných reflexů, které se zakládají na strachu.

Vnímání erotického pulzu Spandy ve svém těle ve chvílích, kdy pocítíme při intimním doteku strach, nám odhaluje skrytá místa v nás, kde se odvracíme od  Lásky . S odvahou v srdci se můžeme s těmito aspekty nás samých setkat tváří v tvář a můžeme „Poznat sami sebe." Praktikujeme-li pratjáharu , vnitřně spočineme v tichu a klidu i ve chvílích, kdy jsme v kontaktu s intenzitou, intimitou a paradoxem a zároveň zůstáváme v pozici „nech to být, nech věci takové, jaké jsou, a buď přítomný s tím, co je, tak, jak to je“ – a uvědomíme si jednotu těla a lásky.

Jsme-li ponořeni v erotické extázi, naše tělo se znovu spojí se svou prvotní esencí: „Criaturou.“ Criatura je nejvznešenějším aspektem našeho těla, který autenticky vyjadřuje náš původní rajský stav erotického vyzařování, něžné mateřské Lásky, která stvořila vše, co jest. Criatura vyzařuje základní esenci našeho těla, jíž je Láska, která vyvstává, když se nacházíme v těle a dovolíme, aby se naše erotické vzrušení mohlo svobodně projevit.

Tyto praktiky podporují oslavu intimního doteku ticha a klidu:

  • meditace ticha a klidu ve vnitřním prostoru těla: pratjáhara
  • orientujte se směrem dovnitř a spočívejte v  neviditelné střední linii
  • vnímejte jemné proudění prány v podobě dechu vnitřního těla
  • spojte se se smyslností ve svém vnitřním těle v podobě vnitřní blaženosti
  • spojte se se třemi centry v těle – hlava, srdce, pánev
  • rozpoznejte skutečnost, že hypermaskulinní ego se děsí moci Šakti, a proto kontroluje ženský aspekt, který se projevuje jako neustále se měnící pocity, intenzita, tělesná smyslnost, intimita, paradox, Erós a Láska
  • dovolte, aby se  vnitřní blaženost v situacích intimity, intenzity a paradoxu projevila  v jakékoli míře, ujala se vedení a dovolte, aby během intimního doteku vedla pohyb vašeho těla, aniž by jej kontrolovala
  • spojte se s vaší nezničitelnou nevinností
  • oddejte se    sjednocení těla vědomí s Láskou

Spojením těchto praktik v jeden celek si tělo začne vychutnávat posvátný vjem duchovního doteku, který je v erotickém kontaktu se vším. Erós natolik prostoupí vaším tělem, že se vaše tělo začne pohybovat jako živoucí esence Lásky a je v jednotě se vším, co jest – to jest vtělení Lásky .

Proudění Lásky skrze intimní dotek

Páry si navzájem poskytnou dotek ticha a klidu v oblastech erotických center jako projev pocty tělu a probudí v sobě vnitřní blaženost.

Zaměřte svou pozornost dovnitř, zůstaňte ve spojení s tichem a klidem a s úctou se dotkněte posvátného těla (masa) vašeho milovaného v propojení s vnitřní blažeností v podobě smyslného erotického plynutí lásky ve vnitřním těle. Až se  Erós osvobodí – a bude takový, jaký je – aniž by byl pod kontrolou ega, začne se projevovat v podobě vyzařování něžné mateřské Lásky. Erós či Šakti nás spojuje s univerzálním pulzem Spandy.

Naučíte se dotýkat erotických tělesných center vašeho milovaného jako mocných portálů, jimiž je možné vstoupit do prostoru Lásky takovým způsobem, který nechává vnitřní proudění Erótu volně plynout a které se projevuje jako jednota původní esence života, lásky, vědomí, nevinnosti, smyslného vzrušení a vyzařování. Nabídněte svému milovanému dotek jako mysterium posvátných rituálů v našem těle a vychutnejte si vzájemný přenos z jednoho těla k druhému, který v těle obnovuje jeho původní stav posvátné nádoby Lásky .

Dovolíte, aby intimita doteku byla vedena z vnitřní blaženosti namísto toho, aby se nechala vést navyklými nevědomými strategiemi kontroly našeho ega založenými na strachu ze síly Šakti.

Pro více informací :​http://www.sacredbodyrites.org  http://www.dynamicstillness.com/

Email: SacredBodyRites@gmail.com

Odkaz na rozhovor s Charlesem Ridleyem a 

PhDr. Patricií Taylor, autorkou knihy Expanded Orgasm (v angličtině):

http://personallifemedia.com/guests/2539-charles-ridley

Rozhovor s Charlesem v čj: Evoluce vědomí a Dotek Ticha a Klidu.


sdíletotevřít na YouTube   ►
přihláška  ►