Profesionální výcvik CranioSacrální Biodynamiky
Dotek Milosti - Čirý Dech Lásky sestupuje

přihláška
Dotek Milosti - Čirý Dech Lásky sestupuje
30.3. - 2. 4. 2023


Srdečně Vás zveme na dvouletý profesionální výcvik Craniosacrální biodynamiky - dotek Milosti. Během výcviku budete mít možnost hluboce prožít kontakt s tvořivými silami čirého Dechu Lásky, seznámit se se širokou škálou dovedností, informací a vhledů. Dovolit své přirozené moudrosti, aby vás vedla při ošetřování i v životě. 

Výcvik je sestaven tak, že jednotlivá témata na sebe plynule navazují a každá nová úroveň rozšiřuje a prohlubuje znalosti a zkušenosti té předchozí. Výcvik je rozdělen do jedenácti částí po 4 dnech.  Celková délka tréninku je 44 dní . A zahrnuje dva dny práce ve vyhřátém bazénu na 34 stupňů.

V průběhu výcviku se seznámíte s dovednostmi a principy pro zpracování traumatu, s embryonáním vývojem a s podrobnou anatomií a fyziologií craniosacrálního systému. Během výcviku budeme společně procházet vrstvami zkušeností tak, jak budou přirozeně vyvstávat z moudrosti skupinového pole.  Pochopíte na základě své vlastní zkušenosti, jak oslovovat porodní i prenatální dynamiku v systému klienta, citlivě a vědomě, aniž by došlo k přehlcení. Součástí výcviku je také sebepoznávací proces, který vám umožní zpracovat rané otisky z minulosti, v bezpečném poli důvěry a porozumění. Pomocí klidových i aktivních meditací a rezonanci ve vztahovém poli, budete mít možnost znovu objevit svou živost a svůj potenciál.  V empatickém naladění na úroveň Bytí se naše buňky mohou orientovat k původní matrici Zdraví a naše Bytí ke spojení se Zdrojem.

Síly čirého Dechu Lásky pracují pro každého laskavě a citlivě, právě tak, jak je připraven. Dovolíme si, poddávat se milosti čirého Dechu Lásky a otevřít se Mystériu života. Náš vnitřní evoluční plán Bytí/duše se může plně rozvíjet.

Dále se seznámíte s vrstvami našeho energetického systému, zážehovými centry, se vzestupným a sestupným proudem tvořivých sil, a naučíte se posilující a čistící techniky pro stabilizaci vašeho systému a upevnění stavu neutrálu. 


Metoda

Základy Craniosacrální práce položil Dr. W. G. Sutherland, který objevil existenci primární respirace v těle a její důležitost vztahující se k našemu zdraví. V pozdějších letech svého života, mluvil o hybné tvořivé síle  Dechu Života, která je původem veškerého tvoření, udržuje zdraví a rozvíjí naše vědomí.

V dnešní době se práce rozšířila a rozvinula také díky zkušenostem a studiím Jamese Jealouse D.O., Charlese Ridleyho a dalším odborníkům.

Současný učitel Charles Ridley  - pokračovatel přímé linie Dr. Sutherlanda, pojmenoval esenciální způsob práce jako Dotek Ticha a Klidu pro evoluci vědomí tvořivé síly, jako čirý Dech Lásky - sestupný proud, který vtěluje vědomí, světlo a lásku do našeho těla ("masa"). Jeho kniha: Dotek Ticha a Klidu, je hlavním zdrojem inspirace, ze které při výcviku čerpáme. Již vyšla druhá kniha v ang.  "Stillness - union of body and Love" brzy se  můžete těšit na české vydání této jedinečné knihy.  Kontakt:  http://www.dynamicstillness.com/

Původně se dochovaly zmínky o existenci craniosacrální práce ve starověkých civilizacích, v Egyptě Peru a Indii. Začátkem 20. století opět Craniosacrální práce povstala z oboru tradiční medicíny nazývaném Osteopatie. Americký osteopat Dr. Sutherland během své klinické praxe vypozoroval existenci jemných rytmických pohybů v lidském systému. Tento energetický fenomén, který se projevuje v těle jako vnitřní pránický dech a jako pohyb kostí, tkání a tekutin nazval primární respirace.

Craniosacrální biodynamika je založena na spolupráci s tvořivými silami života a na vnímání primární respirace, která uspořádává, udržuje a oživuje tělesné struktury a funkce. Jedná se o rytmické proudění, které se projevuje jako fáze inhalace-vzestupné proudění a fáze exhalace- sestupné proudění. Často bývá přirovnávána k přílivu a odlivu oceánu. Každá struktura v těle na tento pohyb reaguje a projevuje své vlastní pohybové vzorce. Tento pohyb je tak jemný, že ho lze jen obtížně měřit přístroji, ale ruce trénovaného člověka jsou schopny ho vnímat a spolupracovat s ním.

Vyškolený praktikant získá schopnost vnímat primární respiraci a spolupracovat s tvořivými silami čirého Dechu Lásky.

Termíny výcviku

Nový výcvik listopad 2023 - 2025 volná místa

1.část: 16  - 19.11. 2023
2.část: 04  - 07.01. 2024 
3.část: 15  - 18.02. 2024
4.část: 28  - 31.03. 2024
5.část: 02  - 05.05. 2024
6.část: 20  - 23.06. 2024
7.část: 01 -  04.08. 2024

Další konkrétní termíny uvedeme později.

Časový harmonogram:
Začínáme každý den v 10 hod. konec v 18 -18:30 hod. 
Konec poslední den (většinou neděle) obědem ve 14:30

Náplň tréninku

 • Porozumění principu práce s čirým Dechem Lásky
 • Nový přístup ke zdraví a léčení, vztah terapeut - klient
 • Principy sladění pro Dotek Mystéria
 • Otevření se vnímání primární respirace (Fluid-tide, Long-tide) a klidových stavů
 • Anatomické a fyziologické znalosti cranio-sacrálního systému a jeho struktur
 • Embryonální vývoj, střední linie a SA uzel 
 • Vnímání přirozených a inertních fulcer
 • Moudrost tekutinového těla, krystalická matrice a rovnovážný stav
 • Pochopení principů a dovednosti pro zpracování traumatu (podle P. Levina - základy v somatic experiencing)
 • Pochopení a zpracování porodních a prenatálních vzorců
 • Vztah Bytí - Zdroj a přirozené procesy zážehů (zážeh početí, zážeh Bytí, zážeh porodu)
 • Biodynamika ve vyhřáté vodě na 34 stupňů
 • Vnímání Vrozeného plánu léčení a Evolučního plánu Bytí
 • Práce z úrovně "Dynamického Klidu" a SA uzel jako orgán vnímání
 • Čirý Dech Lásky a rozpouštění strategií ega, zažehnutí evoluce vědomí - cesta sestupného proudu.
 • Transmutace sil a vědomí v proudu životní síly Shakti

S sebou

Lehkou deku pro práci na masážních stolech, polštářky, prostěradlo, psací potřeby, pohodlné oblečení, přezůvky.

Místo konání

Institut CranioSacrální biodynamiky

Stradonice 24

Nižbor - Beroun 

26705

Cena

Cena výcviku:

Za každou část výcviku se hradí 9 500kč. Jen za blok ve vyhřátem bazénu (9. část výcviku) se hradí 10 500kč. 

Platba před výcvikem:

1. Pro rezervaci místa na výcviku se hradí záloha 9 500 Kč - cena za celkovou  poslední část výcviku.

2. Dále se před výcvikem hradí za první část výcviku 9 500 Kč nejpozději do 16.10. 2023

Tímto budete mít uhrazenou první a poslední část výcviku a závazně rezervované místo.

Platba za poslední část výcviku (1x 9500Kč) slouží jako storno poplatek, v případě předčasného ukončení výcviku. V ýcviky se rychle plní, tak prosím uhraďte svou zálohu včas. Storno zálohy v plné výši, při zrušení vaší účasti méně než 3 měsíce před začátkem výcviku. 

Číslo účtu vám bude zasláno po vyplnění přihlášky,   doklad o zaplacení obdržíte na výcviku, nebo můžeme zaslat elektronicky.

V ceně kurzovného je zahrnuta výuka, skripta, materiály k práci, pronájem vyhřátí bazénu na 34 stupňů, použití masážních stolů a dalších pomůcek. V ceně není zahrnuto ubytování a strava. Možnost stravování v místě, veg. obědy. Nebo v místních restauracích.

  Možnosti ubytování přímo před domem penzion Klamovka: https://www.klamovka-stradonice.cz/

přihláška  ►